2.ADVENTNÁ C

 

6.12.2015                                                                      

 

LIT. KALENDÁR

7.DECEMBRA: Pondelok. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

8.DECEMBRA: Utorok. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Slávnosť. V tento deň sa začína mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Brány milosrdenstva sa otvoria v nasledujúcu nedeľu v katedrálach a určených chrámoch.

13.DECEMBRA: 3. adventná nedeľa

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu majú na starosti upratovanie kaplnky rod. Hricková a rod. Štofančíková. Vďaka.

 

ZBIERKA NA CHARITU

Na charitu sa vyzbieralo 132.- €. Pán Boh zaplať.

 

ADVENTNÉ KATECHÉZY

Ako prípravu na Vianoce a na Mimoriadny rok milosrdenstva vám ponúkame piatkové adventné katechézy. Začíname o 19.45 po mládežníckej sv. omši. Rozpis tém nájdete na výveske.

 

ADVENTNÉ DOPOLUDNIE

Budúcu nedeľu vás pozývame na adventné dopoludnie. Budeme vyrábať vianočné ozdoby.

 

ANIMÁTORSKÁ STREDA

Animátorov pozývame na animátorskú stredu. Začíname o 17.15 Eucharistiou.

 

MISIJNÉ KALENDÁRE

Pri východe z kaplnky si môžete vziať do vašej domácnosti misijný kalendár z našej misie na Sibíri.

 

FLOORBALOVÝ TURNAJ

V sobotu bude v stredisku floorbalový turnaj mladých . Prosíme vás o modlitbu.