2. Veľkonočná nedeľa B

 

12.4.2015 

    

LIT. KALENDÁR 

19.APRÍLA, 3. veľkonočná nedeľa.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Smatanová, Kozlayová, Príputníková. Vďaka.

 

VYBÍJANÁ

Dievčatá sa zúčastnili turnaju vo vybíjanej. Obsadili prvé miesto. Gratulujeme.

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TITUS ZEMAN

Spolubratia zo Žiliny nacvičili pekné predstavenie o Titusovi Zemanovi, saleziánovi v procese blahorečenia. Predstavenie bude 3.5. o 18.00 vo Veritase u Dominikánov. Vstupné je 1.- €. Lístky sa dajú zakúpiť vzadu v obchodíku. Vrele odporúčame.

2%

Do odovzdania 2% zostávajú ešte necelé tri týždne. Preto vás chceme ešte poprosiť o šírenie tlačív a pripomínanie tejto možnosti prispieť vašim blízkym. Vy, ktorí sa zapájate do našich programov môžete darovať aj 3%. Podrobné informácie dostanete v kancelárii. Vďaka.

 

ASC

         Spolupracovníkov pozývame na stretnutie s komunitou v stredu.

 

ANIMÁTORI

         Budúci víkend majú animátori stretnutie. Prosíme vás o modlitby.