26. NEDEĽA B

27.9.2015 

LIT. KALENDÁR

29. SEPTEMBRA: Utorok. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Sviatok.
30. SEPTEMBRA: Streda. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
1. OKTÓBRA: Štvrtok. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka. Je to zároveň prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia za nové povolania bude do 21.00.
2. OKTÓBRA: Piatok. Svätých anjelov strážcov. Spomienka
4. OKTÓBRA: 27. nedeľa
V mesiaci október sa v cirkvi kladie dôraz na modlitbu sv. ruženca. Chceme vám dať do pozornosti túto modlitbu hlavne vo vašich rodinách. V stredisku sa túto modlitbu modlíme vždy pred sv. omšou.

 

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kozákovú a rod. Kováčovú.

Je nový rozpis. Ak niekto z rôznych dôvodov nemôže ďalej pomôcť touto formou, stačí, keď sa na zozname prečiarknete. Kto na zozname nie je a chce takto pomôcť, stačí sa do zoznamu dopísať. Vďaka.

 

PREDNÁŠKA

Budúcu nedeľu vás pozývame na prednášku o vplyve internetu a sociálnych sietí na výchovu v rodine. Prednášať príde náš poslubrat Cyril Slíž z Popradu. Prednáška bude v nedeľu 4.10. o 11.00 v čajovni.

 

ZBIERKA RÁDIO LUMEN

Minulý týždeň sa na rádio Lumen vyzbieralo 119,52,-€. Pán Boh zaplať.

 

VEREJNÁ DISKUSIA O MOŽNEJ PRESTAVBE STREDISKA

Pre zvýšený záujem prestavbu strediska chceme zopakovať verejnú diskusiu a to 11.10 po sv. omši o 9.30. Ste srdečne pozvaní.

 

RODINNÁ GRILOVAČKA

Rodiny pozývame dnes na grilovačku o 16.00. Podrobné info nájdete na plagáte. V prípade zlého počasie je treba dosniesiť si prezúvky do telocvične.

 

STRETNUTIE SO SPOLUPRACOVNÍKMI

Spolupracovníkov pozývame na stretnutie s komunitou túto stredu o 7.15.

 

DC MLADÍ

Tento týždeň ide na duchovné cvičenia štvrtá skupina mladých. Prosíme vás o modlitby.

 

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.