27. NEDEĽA B

4.10.2015
LIT. KALENDÁR
7. OKTÓBRA: Streda. Panny Márie Ružencovej. Spomienka
11. OKTÓBRA: 28. nedeľa

UPRATOVANIE
Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Salokyová a rod. Fiasová. Vďaka.

PREDNÁŠKA
Dnes o 11.00 vás pozývame na prednášku o vplyve internetu a sociálnych sietí na výchovu v rodine. Prednášať bude náš poslubrat Cyril Slíž.

VEREJNÁ DISKUSIA O MOŽNEJ PRESTAVBE STREDISKA
Pre zvýšený záujem o prestavbu strediska chceme zopakovať verejnú diskusiu a to budúcu nedeľu 11.10 o 11.00. Ste srdečne pozvaní.

TRETIA PRE TRI
Minulý týždeň sa na energie vyzbieralo v kaplnke a na účte spolu 549,20,-€. Zvonček za september bol 971,12,-€. Pán Boh zaplať.

ANIMÁTORSKÁ VÍKENDOVKA
Najbližší víkend budú mať animátori školenie. Prosíme vás o modlitby.

SYNODA RODINE
Túto nedeľu začína synoda o rodine. Podporme synodálnych otcov našou modlitbou. Je to významná chvíľa v živote cirkvi, ktorá hľadá riešenia na komplikované situácie dnešných rodín.

POĎAKOVANIE ZA OSLAVY
V mene Don Štefana sa vám chceme poďakovať za pekné a dôstojné oslavy jeho narodenín.