28. NEDEĽA B

11.10.2015
LIT. KALENDÁR
15. OKTÓBRA: Štvrtok. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi.
17. OKTÓBRA: Sobota. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Spomienka.
18. OKTÓBRA: 29. nedeľa v Cezročnom období. Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

UPRATOVANIE
Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Durová a rod. Rendošová. Vďaka.

VEREJNÁ DISKUSIA O MOŽNEJ PRESTAVBE STREDISKA
Dnes o 11.00 bude druhá verejná diskusia o prestavbe strediska. Ste srdečne pozvaní. Bude v čajovni.

DO MLADÍ
Mladých pozývame na duchovnú obnovu túto stredu o 18.00.

PREDNÁŠKA
Posledná prednáška zo série prednášok pre rodiny bude budúcu nedeľu o 11.00. Prednáška bude venovaná téme utečencov. Prednášať príde Michal Cenker. Podrobnosti nájdete na výveske.

BRIGÁDA MUŽOV
O dva týždne v sobotu 24.10. pozývame mužov na brigádu v stredisku. Budeme orezávať stromy a hrabať lístie. Ak má niekto možnosť doniesť aj motorovú pílu, tak nám dajte vedieť.

POŽEHNANIE A PRIJATIE NOVONARODENÝCH DETÍ
Požehnávať novonarodené deti rodín zo strediska budeme 25.10. na sv. omši o 9.30. Je to aj z príležitosti sviatku sv. Jána Pavla II. – patróna komunity našich sestier.

PRÍPRAVA SNÚBENCOV
Do budúcej nedele sa dá zahlásiť na prípravu snúbencov. Ak má niekto záujem, kurz bude prebiehať na Kalvárii.

PREDAJ KNÍH
Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo.