29. NEDEĽA B

18.10.2015                                                                                                

LIT. KALENDÁR

  1. OKTÓBRA: Štvrtok, Sv. Jána Pavla II., pápeža.
  2. OKTÓBRA: 30. nedeľa

Dnes je vyhlásená zbierka na misie. Pán Boh zaplať.

 

DO SPOLUPRACOVNÍKOV A RODÍN

Spolupracovníkov a rodiny pozývame na duchovnú obnovu túto stredu o 18.00.

PREDNÁŠKA

Posledná prednáška zo série prednášok pre rodiny bude dnes o 11.00. Prednáška bude venovaná téme utečencov.

BRIGÁDA MUŽOV

V sobotu 24.10. pozývame mužov na brigádu v stredisku. Budeme orezávať stromy a hrabať lístie. Ak má niekto možnosť doniesť aj motorovú pílu, tak nám dajte vedieť.

POŽEHNANIE A PRIJATIE NOVONARODENÝCH DETÍ

Požehnávať novonarodené deti rodín zo strediska budeme budúcu nedeľu 25.10. na sv. omši o 9.30. Je to aj z príležitosti sviatku sv. Jána Pavla II. – patróna komunity našich sestier.

PETÍCIA

Prosíme Vás podpísať petíciu proti plánovanej výstavbe v blízkosti kláštora sestier karmelitánok. Podrobnosti sa dozviete z letákov vzadu. Podpísať sa dá vo vestibule. Vďaka.

SPRÁVY Z MISIÍ

Medzi časopismi si môžete zobrať správy zo saleziánskych misií.

DO KOMUNITA

Zajtra doobeda budeme mať ako komunita duchovnú obnovu. Prosíme vás o modlitbu. Vďaka.

PREDAJ KNÍH

Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo.

TRETIA PRE TRI

Budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.