30. NEDEĽA B

25.10.2015

LIT. KALENDÁR

28. OKTÓBRA: Streda. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov. Sviatok.

1. NOVEMBRA: Tridsiata prvá nedeľa, Všetkých svätých. Slávnosť

Úplné odpustky v prospech zosnulých v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých. Podmienky: návšteva kostola alebo kaplnky, pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha, sviatosť zmierenia a sväté prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’, Mária a Sláva), vylúčiť aj všedný hriech. Od 1. do 8. novembra získa odpustky pre duše v očistci aj ten, kto navštívi cintorín, pomodlí sa za zosnulých, na úmysel Svätého Otca, prijme sväté prijímanie. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

BRIGÁDA MUŽOV

Ďakujeme všetkým mužom a chlapcom za pomoc pri sobotnej brigáde.

PETÍCIA

Prosíme Vás podpísať petíciu proti plánovanej výstavbe v blízkosti kláštora sestier karmelitánok. Podrobnosti sa dozviete z letákov vzadu. Podpísať sa dá vo vestibule. Vďaka.

STRETNUTIE SPOLUPRACOVNÍKOV

Spolupracovníkov pozývame v stredu na stretnutie a Eucharistiu o 17.15.

JESENNÝ VÝLET

Mladých od 8. ročníka vyššie pozývame na jesenný výlet vo štvrtok 29.10.2015. Prihlásiť sa dá cez náš FB.

STRETNUTIE MINIŠTRANTOV

Miništrantov pozývame na stretnutie v piatok 30.10. o 9.30 v stredisku.

PROVINCIÁLNA KAPITULA

Budúcu nedeľu začne v našej saleziánskej provincii provinciálna kapitula. Je to týždňové stretnutie bratov, na ktorom sa raz za tri roky skúma smerovanie saleziánov na Slovensku, preverujeme na tomto stretnutí našu evanjeliovú vernosť a vernosť našim stanovám a zároveň sa robia rozhodnutia o ďalšom smerovaní niektorých diel a našich aktivít. Prosíme vás o modlitbu už teraz.

JESENNÉ PRÁZDNINY

Počas jesenných prádznin bude oratórium zatvorené. V piatok stretká nebudú. Materské centrum vo štvrtok a aj sv. omša vo štvrok a v piatok budú.

MISIONÁRKY

Barbora Ivanecká šťastlivo docestovala do Albánska, kde bude pomáhať sestrám saleziánkam vyučovať angličtinu na ich škole a zajtra odchádza Iza Mačátová do Rwandy na misie, aby pomohla v tamojšej misii. Iza nám veľmi pomáhala pri admistrovaní Domky. Srdečne jej ďakujeme.

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

SYNODA O RODINE

Vo Vatikáne sa skončila synoda o rodine. Na internete sa dá nájsť záverečný príhovor sv.otca a aj záverečná správa z rokovaní. Vďaka za modlitby.

PREDAJ KNÍH

Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo. Viera do vrecka prináša zaujímavé krátke životopisy mužov a žien našich čias. Je medzi nimi aj krátky pohľad do života sestry saleziánky Marii Futejovej, ktorá zomrela mladá pred pár mesiacmi. Vieru do vrecka nájdete medzi časopismi.

Simple Calendar

23. septembra 2018
25. septembra 2018
26. septembra 2018

Najnovšie články