34. Nedeľa B – Krista Kráľa

 

22.11.2015                                                                   

 

LIT. KALENDÁR

24. NOVEMBRA: Utorok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

29. NOVEMBRA: 1. adventná nedeľa.

Na budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka na charitu. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence.

Na budúcu nedeľu začína aj deviatnik k Nepoškvrnenej. Pozývame vás modliť sa ho za zasvätených – zvlášť za našu komunitu bratov a sestier. Deviatnik nájdete v časospise Don Bosco dnes. Je zadarmo.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu majú na starosti upratovanie kaplnky rod. Kacsmariková a rod. Kakalejčíková. Vďaka.

 

ZBIERKA NA KATEDRÁLU

Minulý týždeň sa na katedrálu vyzbieralo 109,56.-€. Pán Boh zaplať.

 

VEĽKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

Tento víkend prebieha Veľký hokejbalový turnaj. Ďakujeme za koláče na sobotný večer. Dnes by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri upratovaní školy a strediska o 14.00. Vďaka.

 

VÝNIMOČNÁ BRIGÁDA

Chceme sa vám srdečne poďakovať za výnimočnú brigádu v tomto týždni. Stihli sme umyť okná a pohrabať lístie. Pripravili sme tak dom na Vianoce a areál na zazimovanie. Vďaka.

 

DO MLADÍ

Mladých pozývame na duchovnú obnovu túto stredu o 18.00. v kaplnke.

 

ADVENTNÉ KATECHÉZY

Ako prípravu na Vianoce a na Mimoriadny rok milosrdenstva vám ponúkame piatkové adventné katechézy. Začíname o 19.45 po mládežníckej sv. omši. Rozpis tém nájdete na výveske.

 

ADVENTNÉ DOPOLUDNIE

Na budúcu nedeľu vás pozývame na adventné dopoludnie. Budeme vyrábať adventné vence a budeme ich aj požehnávať. Popri tom bude aj punč a občerstvenie. Ak by ste chceli prísť pomôcť, tak v sobotu o 10.00 sa bude strihať čečina.

 

RELIKVIE GIANNY BERETTY MOLLOVEJ

Tento týždeň budeme mať v stredisku relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej. Bola to talianska pediatrička, aktivistka Katolíckej akcie a matka štyroch detí. Po tom, čo jej lekári v tehotenstve diagnostikovali myóm maternice odmietla liečbu ktorej nevyhnutnou súčasťou bol potrat a dieťa donosila, hoci bola varovaná, že to bude s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať jej smrť

Bude k úcte pri každej sv. omši a zvlášť počas adventného dopoludnia. Keď viete o ľuďoch, ktorí zápasia s rakovinou, pozvite ich na modlitbu tento týždeň do kaplnky k nám.

 

PREDAJ KNÍH

Dnes po sv. omši bude otvorené kníhkupectvo. V týchto dňoch vyšli dve knihy od saleziánky Lívii Kvašnej o hyperkatívnych deťoch v škole a v rodine. Knihy sú k nahliadnutiu v našom obchode. Záujemcovia si ich vedia objednať cez knižný portál zachej.sk.

Naše saleziánske vydavateľstvo Don Bosco pre vás pripravilo:

Novembrové číslo edície Viera do vrecka sa venuje homeopatii. Rovnako zaujímavé témy ponúkne Viera do vrecka aj v roku 2016. Nezabudnite si ju predplatiť už teraz.

Všetky deti určite poteší nová edícia bohato ilustrovaných rozprávkových knižiek s názvom Moje krásne rozprávky a čokoládový adventný kalendár s krásnym vianočným obrázkom. Viac o týchto novinkách nájdete na www.donbosco.sk.

Tak isto v kníhkupestve nájdete aj veľmi pekné vianočné CD Janais.

 

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boha zaplať za vašu štedrosť.

 

 

 

 

 

 

 

Simple Calendar

18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019