4.pôstna nedeľa B    

 

  

15.3.2015 

LIT. KALENDÁR 

 17.MARCA: Utorok Spomienka na sv. Patrika, biskupa

18. MARCA: Streda Spomienka na sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi

19.MARCA: Štvrtok. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť.

22.MARCA: 5. pôstna nedeľa

Dnes je možné prispieť na saleziánsku pôstnu zbierku tehličku. Tento rok je to vzdelávanie v Stredoafrickej republike. Bližšie informácie nájdete vzadu vo vestibule.

Urobiť tak môžete pred oltárom.

                          

UPRATOVANIE

V sobotu majú na starosti upratovanie rod. Ihnátová a Dvorčáková. Vďaka.

        

PREDNÁŠKA

V sobotu 21.3. o 16.30 vás pozývame na prednášku o základných rozdieloch v životoch mužov a žien. Prednášať bude PhDr. Slavomíra Filipiaková, krízová poradkyňa.

 

KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII

Budúcu nedeľu vás pozývame na krížovú cestu na Kalváriu. Budú sa ju modliť mladí zo strediska. Začína o 14.30.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV

Manželov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 27.-29.3. 2015 v Drienici. Podrobné informácie nájdete vzadu na výveske, ako aj papier na zapísanie sa.

 

SKÚŠKA SPEVU

Budúcu nedeľu po sv. omši o 9.30 bude skúška spevu na Veľkú noc. Ste srdečne pozvaní prispieť do slávenia veľkonočných sviatkov aj spevom.

 

POCHOD ZA ŽIVOT

Na letáčikoch pri východe z kaplnky sa môžete dozvedieť o všetkých podujatiach súvisiacich s ochranou života v Košiciach.

2%

Opäť sa obraciame na vás s prosbou o šírenie tlačív na 2%. Je to pre nás významná finančná pomoc. Vďaka.

        

TICHO V KAPLNKE PO SV. OMŠIACH

Chceme sa spoločne snažiť o to, aby v kaplnke po sv. omšiach ostalo ticho pre osobnú modlitbu. Pozhovárať sa dá v priestoroch herne.

 

 

 

Pozvanie do čajovne