4. Veľkonočná nedeľa B

 

26.4.2015 

 

LIT. KALENDÁR 

29.APRÍLA: Streda. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. Sviatok,

1.MÁJA: Piatok Sv. Jozefa, robotníka. Ľubovoľná spomienka.

2.MÁJA: Sobota po 4. veľkonočnej nedeli. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

3. MÁJA: 5. veľkonočná nedeľa

 

Dnes je nedeľa dobrého pastiera. Dnes sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Biskupmi je na dnes vyhlásená zbierka na seminár.

 

TRETIA PRE TRI

V zbierke na energie sa vyzbieralo 329,65€ v hotovosti a 245€ prišlo na účet, spolu je to 574,65€. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kozákovú a rod. Kováčovú. Vďaka. Je už nový zoznam, môžete si pozrieť dátum. Je stále možnosť sa zapísať aj pre nových záujemcov a poslúžiť takto k nedeľnému sláveniu Eucharistie.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TITUS ZEMAN

Spolubratia zo Žiliny nacvičili pekné predstavenie o Titusovi Zemanovi, saleziánovi v procese blahorečenia. Predstavenie bude 3.5. o 18.00 vo Veritase u Dominikánov. Vstupné je 1.- €. Lístky sa dajú zakúpiť zákristii. Vrele odporúčame.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA MANŽELOV

V stredu o 18.00 bude v kaplnke duchovná obnova pre manželov.    

2%

Do odovzdania 2% zostávajú ešte posledné dni. Preto vás chceme ešte poprosiť o šírenie tlačív a pripomínanie tejto možnosti prispieť vašim blízkym. Vy, ktorí sa zapájate do našich programov môžete darovať aj 3%. Podrobné informácie dostanete v kancelárii po sv. omši. Vďaka.

 

PREDNÁŠKA

Dnes vás pozývame na prednášku s názvom Optimalizácia rodinného rozpočtu. Prednášať bude Ing. Jaroslav Funtek. Prednáška sa uskutoční dnes o 15.30 v čajovni.

 

KALVARČAN

Súbor Kalvarčan odchádza tento týždeň na turné do Švajčiarska. Sprevádzajme ich v modlitbách, aby sa šťastlivo vrátili.