3.Veľkonočná nedeľa B

 19.4.2015 

 

LIT. KALENDÁR 

21. APRÍLA: Utorok. Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

23.APRÍLA: Štvrtok. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Spomienka.

25. APRÍLA: Sobota. Sv. Marka, evanjelistu. Sviatok.

26.APRÍLA: 4. veľkonočná nedeľa. Nedeľa dobrého pastiera. Na budúcu nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Biskupmi je vyhlásená zbierka na seminár.

 

UPRATOVANIE

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Haluškovú, Čurovú a Palkovú. Vďaka.

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TITUS ZEMAN

Spolubratia zo Žiliny nacvičili pekné predstavenie o Titusovi Zemanovi, saleziánovi v procese blahorečenia. Predstavenie bude 3.5. o 18.00 vo Veritase u Dominikánov. Vstupné je 1.- €. Lístky sa dajú zakúpiť vzadu v obchodíku. Vrele odporúčame.

2%

Do odovzdania 2% zostávajú ešte necelé dva týždne. Preto vás chceme ešte poprosiť o šírenie tlačív a pripomínanie tejto možnosti prispieť vašim blízkym. Vy, ktorí sa zapájate do našich programov môžete darovať aj 3%. Podrobné informácie dostanete v kancelárii po sv. omši. Vďaka.

 

PREDNÁŠKA

Pozývame vás na prednášku s názvom Optimalizácia rodinného rozpočtu. Prednášať bude Ing. Jaroslav Funtek. Prednáška sa uskutoční budúcu nedeľu o 15.30 v stredisku.

 

BIBLIA DŇOM I NOCOU

Od pondelka večera až do piatku rána sa bude v kaplnke sv. Michala nepretržite čítať Božie slovo. Keď pôjdete okolo, môžete sa zastaviť. Podrobné informácie nájdete na výveske.

        

ČASOPISY

  Prišli 3 čísla Viery do vrecka. Témy sú zaujímavé. Dávame do pozornosti. Taktiež časopis Don Bosco dnes.

DC GRZECHYNKA

         Don Grzechynka ide tento týždeň na duchovné cvičenia. Môžeme sa zaňho modliť.