5.pôstna nedeľa B

 

22.3.2015 

    

LIT. KALENDÁR 

25.MARCA: Streda. Zvestovanie Pána. Slávnosť

29.MARCA: Kvetná nedeľa. Je to 30. medzinárodný deň mládeže.

Dnes je možné prispieť na energie strediska.

 

TEHLIČKA

Minulú nedeľu sa na Tehličku vyzbieralo 205,70.- €. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE          

 V sobotu majú na starosti upratovanie rod. Bobáková a rod. Hulinová. Vďaka.

        

KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII

Dnes vás pozývame na krížovú cestu na Kalváriu. Budú sa ju modliť mladí zo strediska. Začína o 14.30.

 

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV

Manželov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční budúci víkend 27.-29.3. 2015 v Drienici. Podrobné informácie nájdete vzadu, ako aj papier na zapísanie sa. Ešte sú voľné miesta.

 

SKÚŠKA SPEVU

Dnes po sv. omši o 9.30 bude skúška spevu na Veľkú noc. Ste srdečne pozvaní.

 

ANIMÁTORI

 V stredu o je stretnutie animátorov. Začíname sv. omšou o 17.15.

 

2%

Opäť sa obraciame na vás s prosbou o šírenie tlačív na 2%. Je to pre nás významná finančná pomoc. Môžete darovať aj 3%. Informácie dostanete v kancelárii. Vďaka.

 

VYHLÁSENIE KBS K PRENASLEDOVANIU KRESŤANOV

Na nástenkách nájdete vyhlásenie KBS k prenasledovaniu kresťanov. Zároveň KBS vyhlásila zbierku na podporu prenasledovaných kresťanov. Zbierka bude na kvetnú nedeľu.

 

VÝZVA PRE LEKÁROV

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, sa veriaci v Košiciach cez výzvu obracajú na lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vykonávaní umelých potratov. Výzva sa dá podpísať vzadu vo vestibule.   

 

TICHO V KAPLNKE PO SV. OMŠIACH

Chceme sa spoločne snažiť o to, aby v kaplnke po sv. omšiach ostalo ticho pre osobnú modlitbu. Pozhovárať sa dá v priestoroch herne.