ANIMÁTORI A PRÍPRAVKÁRI SA ŠKOLILI V KYSAKU

Počas druhého októbrového víkendu prežilo viac, než 40 animátorov a prípravkárov z nášho strediska svoju prvú víkendovku tohto školského roka. V príjemnom prostredí Kysaku strávili niekoľko dní premýšľaním a rozprávaním o komunikácii a osobnom vyzrievaní.

Program víkendovky do veľkej miery ovplyvnila prítomnosť početnej skupiny prípravkárov, teda mladých, ktorí sa pripravujú na svoju animátorskú službu. Piatkový večer účastníci strávili zoznamovaním sa, aby si potom svoju súdržnosť overili pri pokuse o záchranu princeznej zo spartského kráľovstva.

Nepriamy odkaz na uplynulé letné tábory sa stal úplne zrejmým už pri sobotnom budíčku. Dievčatá a neskrývane prekvapení chlapci boli zobudení tak, ako sa patrí na správne princezné. Denný program sa skladal z viacerých pracovných blokov. Program osobitne prebiehal pre animátorov i pre prípravkárov.

„Animátori sa zaoberali umením komunikácie, počas aktivít si mohli vyskúšať svoje zručnosti, a tak vidieť, kde ešte majú rezervy. Prípravkári strávili čas uvažovaním o svojom vlastnom vyzrievaní a prácou na pláne pre svoj animátorský život“, vysvetlil Bohuš Levko, jeden zo zodpovedných za prípravu víkendovky.

Bodku za sobotou plnou aktivít dal večerný program v podobe Improligy – súťaže v krátkych improvizovaných scénkach, v ktorej mladí animátori a prípravkári odhalili niečo zo svojich dosiaľ netušených talentov. Nedeľné ráno patrilo pre zmenu budíčku v štýle tvrdého spartského výcviku, ktorý v sebe zahŕňal aj tvorbu vojenských formácií, čo si zase užila najmä dievčenská časť skupiny. Posledným pracovným blokom bolo zamyslenie sa nad tým, ako sa saleziánska spiritualita môže naplno prejaviť v konkrétnom živote mladého človeka. Celý program víkendovky zavŕšilo spoločné zdieľanie a hodnotenie podujatia.

Pre účastníkov sa tak začína tá náročnejšia časť animátorskej prípravy – úsilie o to, aby sa nové vedomosti a skúsenosti stali súčasťou ich každodenného života.

Aktivita sa konala aj vďaka finančnej podpore MČ Košice – Západ

20151010_175149