Dávajme im svoj čas

Saleziáni v spolupráci s Domkou, dobrovoľníkmi a spolupracovníkmi boli v roku 2015 zapojení do projektu „Dávajme im svoj čas.“ V Košiciach na Terase každoročne organizujú pre mladých zaujímavé aktivity na vyplnenie voľného času ako prevenciu protispoločenského správania.

Pre mladých od štvrtého ročníka základnej školy ponúkajú týždenné stretká a krúžky, ktoré sú najpravidelnejšou formou uplatňovania preventívneho systému. Cieľom stretiek je rozvíjať sociálne zručnosti, pozitívne ovplyvniť hodnotovú orientáciu, postoje a správanie mladých. Krúžky pomáhajú rozvíjať ich talenty a schopnosti v oblasti hudby, umenia a športu.

Animátori – dobrovoľníci sú pripravovaní na prácu s mladými a na rozvíjanie dobrovoľníctva mesačne a dvakrát do roka aj víkendovými stretnutiami a duchovnými obnovami. Počas roka sú zapojení aj do množstva aktivít vrátane herne, ktorá je miestom prvého kontaktu so saleziánskym prostredím. Animátori majú pripravené či už spoločenské alebo športové hry pre mladých na celé popoludnie.

Letné prázdniny môžu mladí stráviť na chlapčenskom a dievčenskom pobytovom tábore alebo dennom prímestskom tábore. Tábory majú vopred vytvorený program, zameraný na rozvoj osobnosti. Účastníci majú možnosť spoznať nových priateľov a zažiť množstvo dobrodružných a zábavných aktivít.

Všetky aktivity ponúkané strediskom sú pripravené tak, aby sa v nich stretli spoločne aj deti aj rodičia. Pre matky s deťmi dopoludnia materské centrum, letný rodinný tábor, tvorivé dielne v adventnom období, karneval. Záujemcovia môžu denne využiť aj poradenstvo výchovným pracovníkom.

Saleziánske prostredie pozitívne vplýva na rozvoj osobnosti človeka. Mladý človek trávi čas so svojimi rovesníkmi, rozvíja spoločenské vzťahy a aktívne sa zapájať do aktivít. Učí sa rozvrhnúť si svoj voľný čas, venovať ho druhým a takto nesebecky prispievať do spoločnosti svojimi schopnosťami a zručnosťami.