Duchovné cvičenia II

Mladých priťahuje ticho

Na volanie pripraviť sa na akademický rok v Božej prítomnosti odpovedalo aj pätnásť mladých vysokoškolákov, ktorí sa prihlásili na druhý turnus duchovných cvičení v Bijacovciach. Štyrmi dňami modlitby ich sprevádzali don Pavol Boka a sestra Beáta Franeková. Podnetov prichádzalo mnoho, či už z Písma, liturgie alebo prednášok a mladí dostali priestor pripraviť sa v pokoji na sviatosť zmierenia a prehĺbiť si vedomie Božieho synovstva či dcérstva. Ako povedala jedna z účastníčok: “Najviac ma oslovilo ticho.”