Duchovné cvičenia III

Napriek uponáhľanosti dnešného času, skupina mladých ľudí vstúpila na cestu poznávania tajomstiev ukrytých v evanjeliu zahalených hlukom vlastného ja. 14 povolaných, 4 dni, 3 zasvätení, 2 kuchárky, 1 Boh. Pod vedením Paliho Boku SDB, Paliho Kalatu SDB a Bei Franekovej FMA sa púť rozbehla hrad otriasajúcim silenciom. Duchovné cvičenia ponúkli účastníkom prednášky, meditácie, ale aj obnovu krstných sľubov a kajúcu pobožnosť. To všetko aby sme boli viac jedno.