DUCHOVNÉ CVIČENIA MLADÝCH IV.

Tento školský rok začal neúprosne štyrmi kurzami duchovných cvičení. Sme radi, že samotní mladí prichádzajú s požiadavkou stráviť pár dní v tichu, v modlitbe a v sprevádzaní.