Duchovné cvičenia

Štyri dni pod Spišským hradom – nie, tentokrát nešlo pätnásť mladých (prevažne vysokoškolákov) na výlet. Ich cieľom boli duchovné cvičenia pod vedením sestry Bey Franekovej FMA a saleziána Stana Haburčáka SDB. Počas štyroch dní bol priestor na silencium, v ktorom skrze Sväté Písmo rozprával sám Boh. Po poobedňajšej rekreácii a ruženci nasledovali praktické prednášky pre mladého kresťana a večer bol venovaný špeciálnemu zdieľaniu – ako som dnes prežil svoj deň s Bohom. Pevnou súčasťou každého dňa boli ranné chvály a slávenie Eucharistie. A hoci času nebolo až tak veľa a mnohí by radi ostali aj dlhšie, teraz nastal čas, aby to, čo načerpali, dávali ďalej.

Alžbeta Hrušovská