Kvetná nedeľa B

29.3.2015  

LIT. KALENDÁR 

  1. APRÍL Zelený štvrtok – sv. omša bude o 17.15
  2. APRÍL Veľký piatok – obrady o 15.00
  3. APRÍL Biela sobota – Vigília o 20.00.

 

Dnes je zbierka vyhlásená konferenciou biskupov na podporu prenasledovaných kresťanov. Milodar môžete odovzdať pred oltárom.

 

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Program celého Veľkého týždňa nájdete vzadu vo vestibule. Môžete si ho vziať domov.

 

TRETIA PRE TRI

Minulú nedeľu sa na energie vyzbieralo 231,05 .- € na účet prišlo 215.- € spolu 446,05,.- €. Pán Boh zaplať.

        

SKÚŠKA SPEVU

Dnes po sv. omši bude skúška spevu na Veľkú noc. Ste srdečne pozvaní.

 

DUCHOVNÉ OBNOVY

V pondelok o 17.30 je obnova pre dospelých a v stredu o 18.00 je obnova pre mladých. Srdečne pozývame.

 

VEĽKONOČNÉ VÝLETY

Na veľkonočný pondelok saleziáni spolupracovníci organizujú výlet pre mladých a rodiny na Jahodnú. Mladých pozývame na Veľkonočný výlet do Tatier v utorok. Prihlásiť sa dá cez našu stránku.