Oznamy 24. NEDEĽA B

24. NEDEĽA B
13.9.2015

LIT. KALENDÁR
14. SEPTEMBRA: Pondelok. Povýšenie Svätého kríža. Sviatok.
15. SEPTEMBRA: Utorok. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť a prikázaný sviatok. Sv. omše v stredisku budú o 7.30, 9.30 a 17.15.
Zároveň vás v mene bratov z Kalvárie pozývame na slávnostnú odpustovú Eucharistiu na Kalvárii o 10.30.
16. SEPTEMBRA: Streda.Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
20. SEPTEMBRA: 25. nedeľa. Budúcu nedeľu je vyhlásená zbierka na rádio Lumen.

UPRATOVANIE
Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Smatanová, rod. Kozlayová a rod. Príputníková. Vďaka.

VEČNÉ SĽUBY
Kto má záujem zúčastniť sa doživotných sľubov Miša Cedza v Žiline najbližšiu sobotu, zapísať sa dá vzadu vo vestibule do dnešného dňa. Cena je dobrovoľná. Podrobné informácie vám prídu mailom tento týždeň.

PRIHLÁŠKY DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU
Prihlášky do centra voľného času na budúci rok si môžete vziať vzadu v zakladačoch. Treba ich odovzdať do strediska do 15.9.2015. Dajú sa stiahnuť aj z našej stránky. Tak isto vás prosíme, ak zvážite, aj o odovzdanie vzdelávacieho preukazu. Je to pre nás značná pomoc.

DUCHOVNÁ OBNOVA DOSPELÝCH A SPOLUPRACOVNÍKOV
Dospelých a spolupracovníkov pozývame na duchovnú obnovu v stredu 16.9. 2015 o 18.00 v kaplnke. Sv. omša bude približne o 20.00.

DETSKÝ ZBOR
Po sv. omši je prvý hudobný nácvik detského zboru MiNiMo.

VEREJNÁ DISKUSIA O MOŽNEJ PRESTAVBE STREDISKA
Budúcu nedeľu 20.9.2015 o 11.00 vás pozývame na verejnú diskusiu o možnej prestavbe strediska. Chceme sa s vami poradiť, počúvať vaše postrehy a návrhy a predstaviť vám modely riešení, ktoré nám v súvislosti so 6. ročnou existenciou strediska napadli.
Uvedomujeme si závažnosť podobných rozhodnutí a preto by sme boli radi, keby sa podobné premýšľania a rozhodnutia diali po širšej debate. Ste srdečne pozvaní.

INFORMÁCIE O PONUKÁCH STREDISKA PRE RODINY
Ak si ako rodina žiadate, aby ste dostávali pravidelne mailom informácie o ponukách pre rodiny, zapíšte sa vzadu na pripravený formulár.

RODIČOVSKÉ VEČERY
Rodinám ponúkame kurz Rodičovských večerov. Ide o 5 týždňový kurz o výchove detí v dvoch kategóriách. Do 10 a nad 10 rokov. Stretnutia budú v utorok o 18.30. Zapísať sa dá vzadu vo vestibule. Počet je obmedzený.