Oznamy 25. NEDEĽA B

20.9.2015

LIT. KALENDÁR
21. SEPTEMBRA: Pondelok. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. Sviatok.
23. SEPTEMBRA: Streda. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. Spomienka.
27. SEPTEMBRA: 26. nedeľa
Dnes je zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE
Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Haluškovú a rod. Čurovú. Vďaka.

VEREJNÁ DISKUSIA O MOŽNEJ PRESTAVBE STREDISKA
Dnes vás pozývame na verejnú diskusiu o možnej prestavbe strediska po sv. omši o 9.30. Chceme sa s vami poradiť, počúvať vaše postrehy a návrhy a predstaviť vám modely riešení, ktoré nám v súvislosti so 6. ročnou existenciou strediska napadli.
Uvedomujeme si závažnosť podobných rozhodnutí a preto by sme boli radi, keby sa podobné premýšľania a rozhodnutia diali po širšej debate. Ste srdečne pozvaní.

RODIČOVSKÉ VEČERY
Rodinám ponúkame kurz Rodičovských večerov. Ide o 5 týždňový kurz o výchove detí v dvoch kategóriách. Do 10 a nad 10 rokov. Stretnutia budú v utorok o 18.30. Zapísať sa dá vzadu vo vestibule. Počet je obmedzený.

OSLAVY DON ŠTEFANA
Don Štefan bude budúcu nedeľu sláviť svoje jubileum. 70 rokov. Preto by sme po sv. omšiach chceli pripraviť spoločnú oslavu. Ste na ňu srdečne pozvaní.

ANIMÁTORI
Animátorov pozývame na spoločné stretnutie v stredu o 18.00.

TRETIA PRE TRI
Budúcu nedeľu bude zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.