PONUKY CVČ NA ŠK. ROK 2015_16

Aj tento rok sme pre vás pripravili viaceré vzdelávacie, športové, kultúrne, duchovné a výchovné podujatia.

Všetky nájdete tu: leták veľký krúžky a stretká 2015-16