Vzdelávacia víkendovka pre manželské páry I.

V rámci budovania, podpory a rozvoja komunity sa 13.-15.3.2015 uskutočnila ďalšia vzdelávacia víkendovka pre manželské páry.

Lektori nás obohatili o témy: ako sociálne siete pozitívne využiť pre život rodiny a pre výchovu detí, ako vytvárať širšie výchovné komunity tvorené hlavne z rodičov kamarátov vlastných detí, ako podporovať manželského partnera v jeho typickej výchovnej role otca alebo matky.

Celé školenie dotvorilo malebné prostredie  Drienice.

Aktivita bola podporená  Nadačným fondom T -Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.