10. NEDEĽA C

 

4.6.2016

LIT. KALENDÁR 

11. JÚNA: Sobota. Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka.

  12. JÚNA: 11. nedeľa

UPRATOVANIE 

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky rod. Szanisloóvú a rod. Stašíkovú. Vďaka.

DC DON ŠTEFAN

Poprosíme vás o modlitby za Don Štefana, ktorý ide na svoje duchovné cvičenia tento týždeň.

DIAKONÁT MIŠO CEDZO

V sobotu prijme v Turíne diakonát Michal Cedzo, náš bývalý asistent. Poprosíme vás o modlitby za neho.

ASC STRETNUTIE

V stredu pozývame spolupracovníkov na stretnutie s komunitou. Začíname sv. omšou o 17.15.

MiNiMo

Po Svätej omši je nácvik detského zboru Minimo. Budúci týždeň v sobotu t.j. 11.6. sa po minuloročnom úspechu opäť uskutoční koncoročný výlet detského zboru Minimo. Viac informácií je možné získať osobne teraz po zbore u Mišky, Lucky alebo Pati. Kompletné informácie o výlete prídu aj mailom.

MISIJNÍ DOBROVOĽNÍCI

Tento rok v lete viacerí mladí zo saleziánskych stredísk odchádzajú na rok na misie. Aj z nášho strediska odchádza v lete Veronika Rendeková na rok do Afriky. Pri tejto príležitosti je dnes organizovaný večer misijného dobrovoľníctva. Budete počuť svedectvá misijných dobrovoľníkov (Angola, L9, Azerbajdžan) sprevádzané minikoncertom. Vstupné je dobrovoľné, to, čo sa vyzbiera bude použité pre misijných dobrovoľníkov, ktorí odchádzajú tento rok. Stretnutie je dnes na Kalvárii o 18.00.

SESTRA ANNA

Sestry budú mať tiež zmenu v komunite. Sestra Anna odchádza do Trnavy a k nám prichádza sestra Monika Wasswermanová.