11. NEDEĽA C

 

12.6.2016

LIT. KALENDÁR 

13.JÚNA: Pondelok. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

19.JÚNA: 12. nedeľa.

UPRATOVANIE 

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky rod. Milana Smoleňa a rod. Bencovú. Vďaka.

DO MLADÍ

Mladých pozývame na duchovnú obnovu v stredu o 18.00 v kaplnke.

CHLAPČENSKÝ TÁBOR

Ešte je možnosť sa zapísať na chlapčenský a aj prímestský tábor. Prihlášky nájdete vzadu vo vestibule.

PARKOVANIE

Chceme vás upozorniť na parkovanie na príjazdovej ceste do strediska. Aby sme neparkovali na trávnatej ploche odporúčame vám parkovať na príjazdovej ceste ale pri našom plote.

ZVONČEK

Za mesiac máj sa v kaplnke vyzbieralo 1166.-€. Pán Boh zaplať.

TRETIA PRE TRI

Budúcu nedeľu bude v stredisku zbierka na energie. Pán Boh zaplať.