2. pôstna C

 

21.2.2016

 

 

LIT. KALENDÁR

22. FEBRUÁRA: Pondelok. Katedra sv. Petra, apoštola. Sviatok.

28. FEBRUÁRA: 3. pôstna nedeľa

 

ZBIERKA NA CHARITU

       Minulú nedeľu sa vyzbieralo na charitu 242.- €. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky rod. Halušková a rod. Čurová. Vďaka.

 

PÔSTNE KATECHÉZY

V stredisku počas pôstu prebiehajú pôstne katechézy zamerané na sviatosť pokánia. Sú každý piatok po mládežníckej sv.omši a potom sa tá istá téma zopakuje v nedeľu po sv.omši o 9.30.

Tak isto nás bratia z kalvárie pozývajú na modlitbu krížovej cesty každú nedeľu o 14.30.

 

VÝROČIE OTVORENIA STREDISKA

         Dnes si pripomíname 7. výročie otvorenia strediska.

 

MULTIŽÁNROVÝ VEČER

S príležitosti výročia otvorenia strediska sa bude dnes konať multižánkrový večer pre maldých o 19.00 v čajovni. Témou stretnutia je: Ako byť hrdý na svoje mesto bez toho, aby som musel nadávať na ostatné. Pozvanie prijali pán Kolcún

a pán Zachariáš.

 

KLUBOVNE V NEDEĽU

Radi by sme v nedeľu po sv. omši zamykali klubovne, aby sa v nich deti nehrali bez dozoru. Ak ste ako rodičia s nimi tam, tak vám ich necháme otvorené, alebo ak sa tam chcete ako dospelí stretnúť, tak vám ich na požiadanie otvoríme. Ináč budeme radi, keď sa budú deti hrať dole v herni. Vďaka za pochopenie.

 

ASC STRETNUTIE

         Spolupracovníkov pozývame na stretnutie s komunitou v stredu o 17.15.

 

MODLITBY

Prosíme o modlitby za sestru Beátu, ktorá odchádza na duchovné cvičenia na celý týždeň, za sestru Annu, ktorá odchádza na lyžiarsky kurz a za Don Stana, ktorý odchádza na celý týždeňa na rehabilitačný pobyt.

 

NÁCVIK SPEVU NA VEĽKÚ NOC

Budúci týždeň po sv. omši bude prvý nácvik spevov na Veľkú Noc, ste srdečne pozvaní. Tak ako každý rok, radi privítame aj nových spevákov.

2%

Vo vestibule si môžete vziať tlačivá na 2%. Všetky potrebné informácie nájdete aj na našej stránke v priebehu pár dní. V krajine je ešte veľa ľudí, ktorí túto možnosť darovať 2% nevyužívajú. Preto vás chceme poprosiť o šírenie našich tlačív medzi vašou rodinou, priateľmi, kolegami v práci. Vy o našej práci viete, preto ju môžete priblížiť aj iným. Vďaka.

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.