3. nedeľa C

 

24.1.2016                                                                     

 

LIT. KALENDÁR

25.JANUÁRA: Pondelok. Obrátenie sv. Pavla, apoštola. Sviatok.

26.JANUÁRA: Utorok. Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.

28.JANUÁRA: Štvrtok. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

31. JANUÁRA: 4. nedeľa v Cezročnom období. Slávnosť Don Bosca

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky rod. Dudykevičová a rod. Palková. Vďaka.

PREDAJ LÍSTKOV NA PLES

Saleziánsky ples bude tento rok 6.2.2016 v hoteli Centrum. Dnes sa budú predávať lístky na ples po sv. omši v predajni s knihami. Cena pracujúcich dospelých je 28.-€ a cena študenta s Domkárskym preukazom je 15.-€. Ak máte doma cenu do tomboly, ktorá by iných mohla potešiť, môžete ju priniesť do strediska.

Ak by mala byť cena plesu dôvodom vašej neúčasti, dajte nám to vedieť, spoločne nájdeme riešenie.

DON BOSCO SHOW

V nedeľu 31.1.2016 vás srdečne pozývame na Talk show Dona Bosca. Pozvanie prijali dvaja zaujímaví hostia: salezián Artemide Zatti a sestra Mária Troncatti. Začíname o 16.00 v SOŠ automobilová. Ani vy by ste nemali chýbať.

Herci a účinkujúci sa potešia, ak by ste priniesli malé občerstvenie. Môžete už na rannú omšu. Vďaka.

TRETIA PRE TRI

Minulú nedeľu sa na zbierke na energie vyzbieralo 320,95.- € a 165.- € na účet. Spolu je to 485, 95.- €. Pán Boh zaplať.

STREDISKOVÁ LYŽOVAČKA

Mladých od 9. ročníka pozývame na strediskovú lýžovačku 12.-16.2.2016 do Vrátnej. Cena je 55.- € pre domkára a 65.-€ pre ostatných. V cene je 3-dňový lístok, ubytovanie a raňajky a večere.

ASC

Spolupracovníkov v stredu pozývame na stretnutie s komunitou.

VIZITÁCIA

Tento týždeň komunitu navštívi o.provinciál. Ak by sa niekto s ním chcel stretnúť, môže sa ozvať direktorovi.

DEVIATNIK

Počas týchto dní sa modlíme deviatnik k Don Boscovi za nové duchovné povolania. Deviatnik nájdete na saleziánskej stránke, alebo našom FB.

VEŠPERY

Dnes vešpery s mladými nie sú.

ZBIERKA

Dnes je o.biskupom vyhlásená zbierka na pastoráciu mládeže. Prispieť môžete pred oltárom.

TICHO V KAPLNKE PO OMŠI

 

POZVANIE DO ČAJOVNE