3. pôstna C

LIT. KALENDÁR

3. MARCA: Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. U nás bude adorácia do 21.00. za duchovné povolania.

6. MARCA: 4. pôstna nedeľa.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky p. Erošovú Oľgu, p. Orendáčovú Margitu, p.Homolovú Máriu a rod. Tomčíkovú. Vďaka.

 

TRETIA PRE TRI

Minulý týždeň sa na energie vyzbieralo 243,20.-€ a na ucet prišlo 175.-€. Spolu je to 418,20 ,-€. Pán Boh zaplať.

 

PÔSTNE KATECHÉZY

V stredisku počas pôstu prebiehajú pôstne katechézy zamerané na sviatosť pokánia. Sú každý piatok po mládežníckej sv.omši a potom sa tá istá téma zopakuje v nedeľu po sv.omši o 9.30.

Tak isto nás bratia z kalvárie pozývajú na modlitbu krížovej cesty každú nedeľu o 14.30. Na budúcu nedeľu animujú krížovú cestu rodiny zo strediska.

 

KLUBOVNE V NEDEĽU

Radi by sme v nedeľu po sv. omši zamykali klubovne, aby sa v nich deti nehrali bez dozoru. Ak ste ako rodičia s nimi tam, tak vám ich necháme otvorené, alebo ak sa tam chcete ako dospelí stretnúť, tak vám ich na požiadanie otvoríme. Ináč budeme radi, keď sa budú deti hrať dole v herni. Vďaka za pochopenie.

 

NÁCVIK SPEVU NA VEĽKÚ NOC

Dnes po sv. omši bude prvý nácvik spevov na Veľkú Noc, ste srdečne pozvaní. Tak ako každý rok, radi privítame aj nových spevákov.

 

2%

Vo vestibule si môžete vziať tlačivá na 2%. Všetky potrebné informácie nájdete aj na našej stránke v priebehu pár dní. V krajine je ešte veľa ľudí, ktorí túto možnosť darovať 2% nevyužívajú. Preto vás chceme poprosiť o šírenie našich tlačív medzi vašou rodinou, priateľmi, kolegami v práci. Vy o našej práci viete, preto ju môžete priblížiť aj iným. Vďaka.

NÁDENNÍK

Mladí zo strediska z Kalvarčanu sa v tomto roku Božieho milosrdenstva rozhodli zrealizovať divadelné predstavenie. Títo mladí ľudia sa pravidelne stretávajú na spoločných nácvikoch v starej šope, aby ušetrili peniaze za nájom priestorov. Už teraz vás pozývame na ich vystúpenie 3.4.2016. Podrobnosti nájdete na darcovskom portáli www.startlab.sk. Tam je im možné prispieť na náklady spojené s touto myšlienkou.

VOĽBY

Ako komunita vás chceme vyzvať k účasti vo voľbách. Udalosti posledných mesiacov a smerovanie našej krajiny naznačujú, že spravovať veci verejné je veľká zodpovednosť voči mladým, voči rodinám, voči budúcnosti tejto krajiny.