3.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA C

     10.4.2016

 

LIT. KALENDÁR

11.APRÍLA: Pondelok. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka. Spomienka.

17.APRÍLA: 4. veľkonočná nedeľa. Na budúcu nedeľu sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Zároveň je vyhlásená zbierka na seminár.

Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Dušana Friča a Martina Friča. Vďaka.

 

PROVINCIÁLNA KAPITULA

Prosíme vás o modlitbu za druhú časť provinciálnej kapituly, ktorá sa bude konať od tejto nedele do stredy. Je to čas spoločnej modlitby a uvažovania saleziánov na Slovensku.

 

DO MLADÍ

Mladých pozývame na duchovnú obnovu v stredu o 18.00 v kaplnke.

 

DC CHLAPCI

Prosíme vás o modlitby za chlpacov, ktorí idú tento týždeň na duchovné cvičenia. Vďaka.

 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Chceme sa tento týždeň všetci spojť v modlitbe za nové duchovné povolania. Je viacero mladých, aj tu v stredisku, ktorí si kladú vážne otázky o povolaní. Tak isto vás chceme poprosiť aj vo vašich rodinách, aby sa vaša rodina stala miestom, kde sa občas hovorí aj o duchovných povolaniach vašich detí.

 

DETSKÝ ZBOR

Po sv. omši nebude nácvik detského zboru. Najbližšie sa deti stretnú v nedeľu 17.4.2016 o 9.15 hod. v kaplnke, keďže spievajú na omši.

 

 

 

Simple Calendar

21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019
26. februára 2019
27. februára 2019