32. nedeľa v období cez rok C

06.11.2016 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. NOVEMBER: Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky. Sviatok.
  2. NOVEMBER: Štvrtok: sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  3. NOVEMBER: Piatok: sv. Martin z Tours, biskup. Spomienka.
  4. NOVEMBER: Sobota: sv. Jozafát, biskup a mučeník. Spomienka.
  5. NOVEMBER: Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

 

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Dnes po svätej omši bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

SPEVÁCKY ZBOR MINIMO

Oznamujeme rodičom všetkých malých spevákov, že dnes po svätej omši nie je nácvik zboru Minimo. O najbližšom stretnutí s deťmi vás budeme včas informovať.

DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN A ASC

Tento týždeň v stredu 9. 11 2016 máme v stredisku duchovnú obnovu pre rodiny a spolupracovníkov. Srdečne pozývame všetkých a začíname o 18:00 v našej kaplnke.

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie rod. Micheľovú a rod. Petra Deča. Ďakujeme.

 VEĽKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ

Budúci týždeň 11. – 13. 11 2016 bude v našom stredisku Veľký hokejbalový turnaj. Je to jedinečné podujatie, ktoré naše stredisko robí aj pre iné saleziánske strediská na Slovensku. Preto vás pozývame oddýchnuť si, povzbudzovať a zabaviť sa pri sledovaní hokejbalových zápasov. Zároveň vás prosíme o pomoc, aby aj tento turnaj bol naším spoločným podujatím. V sobotu, keď majú chlapci spoločnú večeru, vás chceme poprosiť o koláče na sobotný večer. A v nedeľu potrebujeme pomoc pri upratovaní školy a strediska o 14.00. Vďaka. V súvislosti s turnajom prosíme aj o trpezlivosť s hlukom počas slávenia svätých omší v nedeľu.

ĎAKOVNÁ SVÄTÁ OMŠA

V nedeľu 13. novembra bude o 10:30 v Košickej katedrále eucharistické slávenie na poďakovanie, ktorým sa v arcidiecéze uzavrie Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Naše poďakovanie bude spojené s odpustovou slávnosťou sv. Alžbety, patrónky katedrály. Vo všetkých kostoloch arcidiecézy v tento deň bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety, tohto roku venovaná na hniezdo záchrany. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

DIECÉZNA SVÄTYŇA

Oznamujeme,  že Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa rozhodol vyznačiť farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – sídlisko KVP titulom diecézna svätyňa. Toto rozhodnutie verejne oznámi pri slávnosti ukončenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva v nedeľu 13. Novembra 2016 popoludní pri svätej omši o 15:30.

SOŠ SVÄTÉHO JOZEFA ROBOTNÍKA

Bratia saleziáni zo Žiliny srdečne pozývajú 18. 11 a 9. 12 2016 na deň otvorených dverí Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka. Priestory školy si môžete pozrieť od 9:00 do 14:00 hodiny. Navštívte miesto, kde sa snúbi výchova mladých s odbornosťou a dobrodružstvom!

KATARÍNSKA ZÁBAVA

         Pozývame všetkých mladých nad 18 rokov na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční v našom stredisku v piatok 25.11.2016 o 20.00. Cena vstupenky v predpredaji je 2,50€ a môžete si ich zakúpiť po mládežníckych svätých omšiach. Cena lístka v deň akcie bude 3 €. Akcia: všetky Kataríny majú vstup zdarma!!! Tešíme sa na spoločnú zábavu.

VÝSTAVA OBRAZOV

Občianske združenie Maják nádeje vás pozýva na vernisáž autorky Márie Merreiderovej, ktorá sa uskutoční 10.11 2016 od 15:00 do 18:30 h v priestoroch átria Katolíckej univerzity  na Hlavnej ulici 89. Vernisáž je spojená s dobročinným predajom obrazov. Výťažok bude použitý na pomoc rodinám v núdzi. Výstava potrvá do 16. 11 2016.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019