5. PÔSTNA C

13.3.2016

LIT. KALENDÁR

17. MARCA: Štvrtok, sv. Patrika, biskupa, spomienka

18.MARCA: Piatok, sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

19. MARCA: Sobota. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Slávnosť.

20. MARCA: Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. Bude aj zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie kaplnky rod. Kozákovú a rod. Kováčovú. Vďaka. Je nový zoznam na upratovanie. Chceme poprosiť aj nové rodiny na zapísanie.

PRANIE ŠIAT

Chceme vás poprosiť o pomoc pri praní miništranských šiat aby boli čisté na veľkú noc. Vďaka.

KARMEL

Bratia karmelitáni z Lorinčíka nás pozývajú na deviatnik k sv. Jozefovi. Naša komunita je pozvaná sláviť Eucharistiu v pondelok o 18.00. Ste srdečne pozvaní.

NÁCVIK SPEVU NA VEĽKÚ NOC A KATECHÉZA

Dnes po sv. omši bude nácvik spevov na Veľkú Noc. Môžu prísť aj tí, čo nemajú úplne odvahu spievať. Po sv. omši je v kaplnke ďalšia časť pôstnych katechéz.

Počas svätých omší používame malé spevníky s mládežníckymi piesňami.

Je to preto, aby sme sa mohli ešte viac zapájať do spevu. Takto môžu spievať aj tí, ktorí nedovidia na prednú stenu, alebo im zacláňajú. Snažíme sa spevníky vykladať, no nie vždy sa zvýši. Dajú sa aj zakúpiť v obchodíku. Dávame tiež do pozornosti aj nový web spevnik.saleziani.sk, kde si mnohé piesne môžete vypočuť.  

2%

Vo vestibule si môžete vziať tlačivá na 2%. Chceme poprosiť o šírenie našich tlačív medzi vašou rodinou, priateľmi, kolegami v práci. Vďaka.

KRÍŽOVÁ CESTA

Dnes mladí zo strediska animujú krížovú cestu na Kalvárii. Srdečne vás pozývame. Začiatok je o 14.30.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE NÁDENNÍK

Po sv. omši si v čajovni môžete zakúpiť lístok. Lístky sú už len na predpremiéru v sobotu 2.4. Dobrovoľný príspevok je 1.-€.

ZBIERKA NA SÝRIU

Dnes je avizovaná zbierka na naše dielo v Aleppe v Sýrii na podporu kresťanských rodín, ktoré zo Sýrie neodišli a naši bratia sa tam o nich starajú. Vďaka.

MENOVANIE NOVÉHO DELEGÁTA PRE PASTORÁCIU MLÁDEŽE

Provinciál slovenských saleziánov Jozef Ižold vymenoval nového delegáta pre pastoráciu mládeže Pavla Boku. Do služby delegáta nastúpi od 1. júla 2016. Modlime sa aj za výber nového direktora pre komunitu aj za potrebné milosti pre starého direktora.