KVETNÁ NEDEĽA C

LIT. KALENDÁR

  1. MARCA: Pondelok Veľkého týždňa.

Duchovná obnova a spovedanie bude o 17.30. Sv. omša o 20.00.

  1. MARCA: Streda Veľkého týždňa.

Duchovná obnova a spovedanie pre mladých začne o 18.00

  1. MARCA: Štvrtok Veľkého týždňa. Zelený štvrtok

Omša svätenia olejov je o 9.30 v Dóme

U nás je Eucharistia o 17.15

Adorácia hlavne pre mladých – Getsemany je o 21.00

  1. MARCA: Veľký piatok. Slávenie utrpenia a smrti Pána

8.00 Ranné chvály a posvätné čítanie

15:00 Obrady

19.30 Krížová cesta Kalvária

  1. MARCA: Biela sobota. Veľkonočná vigília.

8.00 Ranné chvály a posvätné čítanie

9:00 – 18:00 Celodenná poklona krížu

15:00 Požehnanie jedál

19:00 Slávenie vigílie

  1. MARCA: Veľkonočná nedeľa
  2. MARCA: Veľkonočný pondelok

                     7.30 a 9.30

       29.MARCA: Veľkonočný utorok

                     Veľkonočný výlet pre mladých. Informácie má Bohuš.

Program Veľkého týždňa si môžete vziať pri východe z kaplnky.

 

PRANIE ŠIAT

       Ďakujeme za pomoc pri praní miništranských šiat na Veľkú noc.

 

ZBIERKA NA SÝRIU

      Na Sýriu sa vyzbieralo 745.-€. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

 

STRÁŽENIE HROBU

      Vzadu vo vestibule je zoznam, kde sa dá zapísať na stráženie hrobu.

 

TRETIA PRE TRI

         Dnes je zbierka na energie strediska. Pán Boh zaplať.