Mladý dobrovoľník priniesol do Košíc kúsok Azerbajdžanu

Zvykli sme si, že každoročne odchádzajú do zahraničia mladí ľudia, aby svojou prácou zlepšili životy iných. Na dva mesiace sa však karta obrátila a stredisko na Troch hôrkach privítalo Shamila, mladého dobrovoľníka z ďalekého Azerbajdžanu.

Shamil Shafiev má 25 rokov, a to, že sa rozhodol stráviť dva mesiace práve u košických saleziánov nie je náhoda. Saleziáni totiž v jeho rodnom Baku vedú farnosť a mládežnícke stredisko, v ktorom Shamil pomáhal pri vedení počítačových kurzov. „Chcel som získať nové skúsenosti, vidieť, ako fungujú strediská v Európe, a snáď aj priniesť niečo obohacujúce z našej kultúry“, hovorí. Začiatkom októbra teda pricestoval na východné Slovensko ako dobrovoľník Európskej dobrovoľníckej služby.

Komunikačné bariéry prekonal Shamil veľmi rýchlo. S dospelákmi sa dorozumel po anglicky, no a k tým mladším si našiel cestu prostredníctvom futbalu. Jeho dni tak naplnilo množstvo stretnutí s mladými aj staršími a tiež drobné povinnosti, ktorými pomáhal každodennému chodu strediska. Stretol sa s viacerými slovenskými dobrovoľníkmi, ktorých spoznal v Azerbajdžane a pre mladých zo strediska pripravil prezentáciu o živote v jeho rodnej krajine a o fungovaní Európskej dobrovoľníckej služby.

Začiatkom decembra sa vrátil domov, no neodchádzal naprázdno. „Odnášam si nové priateľstvá, možnosť spoznať novú kultúru a vnímať jej rozdiely s tou mojou. Dobrovoľnícka služba mi tiež pomohla spoznať seba samého, vidieť svoje životné ciele o čosi jasnejšie“, zamýšľa sa Shamil. Na Slovensku za sebou navyše zanechal niečo zo seba: radosť a ochotu, úprimnosť a v neposlednom rade kus práce. Vďaka za to.

Shamil prezentácia v stredisku