PRÍSĽUBY SPOLUPRACOVNÍKOV

V posledný prázdninový piatok zažila saleziánska rodina v Košiciach veľkú radosť. Manželia Janka a Dalibor Kalnovci zložili prísľub saleziána spolupracovníka a tak uskutočnili verejný záväzok, že chcú byť „spolupracovníkmi Boha na uskutočňovaní jeho plánu spásy“ (PAŽ 3.kap, článok 14, §3). Z poverenia provinciálneho koordinátora ich do združenia prijala Ivetka Slavkovská zo strediska Prešov-sever.

 

Keďže Kalnovci žijú vo Švajčiarsku, o ich počiatočnú formáciu sa vo veľkej miere zaslúžili členovia nášho strediska – manželia Krivdovci, za čo im patrí veľká vďaka. Ďakujeme Pánu Bohu za nové povolania do našej rodiny a Kalnovcom vyprosujeme hojnosť darov Ducha Svätého pri ich neľahkom misijnom pôsobení.DSCN6549 DSCN6544 DSCN6541 DSCN6535 DSCN6533 DSCN6532