1. pôstna nedeľa A

05.03.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MAREC: Druhá pôstna nedeľa.

                     Dnes je zbierka na charitu.

 

 NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU

Dnes po svätej omši má nácvik detský zbor MINIMO v hudobnej miestnosti.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MLADÝCH

Tento týždeň v piatok sme začali duchovné cvičenia pre mladých chlapcov a dievčatá, ktoré sa končia zajtra. Prosíme vás o modlitby za dobré ovocie duchovných cvičení.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

Otvárame prihlasovanie sa na duchovné cvičenia pre manželov. Bližšie informácie ohľadom prihlasovania a zodpovednej osoby nájdete na plagátoch v stredisku.

PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI

Ponúkame pôstne zamyslenie pre rodičov, ktoré bude dnes od 11:00h v našej čajovni na približne 45 minút s pozvaným hosťom. Naše pozvanie dnes prijal o. Peter Gombita, farár z Hýľova. Ste všetci pozvaní.

NOVÉNA A ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa v kláštornej kaplnke v Lorinčíku od 11. – 19. marca 2017 vždy o 18:00 hodine. Odpustovú sv. omšu 20. marca bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácii na plagáte.

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

Na budúcu nedeľu pozývame všetkých na krížovú cestu na Kalváriu, ktorú budú organizovať naši mladí zo strediska. Krížová cesta začína o 14:30h a po nej bude nasledovať pôstna kázeň s krátkou adoráciou.

INFORMAČNÝ BULLETÍN PRE RODINY

Vzadu vo vestibule si môžete zobrať informačný bulletin pre rodiny o otázkach rodinného života a iniciatívach v prospech rodiny na Slovensku dnes.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň 11.3 2017 upratuje rodina Pilcová a o dva týždne 18.3 2017 to sú rodiny Marcinovci a Balúnovci. Vopred ďakujeme.