11. Nedeľa v období cez rok

18.06.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚN: Streda: sv. Alojz Gonzága, rehoľník. Spomienka.
  2. JÚN: Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnosť.
  3. JÚN: Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.
  4. JÚN: 12. Nedeľa v období cez rok

Dnes je zbierka na realizáciu prestavby strediska. Pri tejto príležitosti informujeme, že výstup z prvého pracovného stretnutia ohľadom realizácie prestavby si môžete prečítať na našej webovej stránke, alebo nástenke.

 

NAHLÁSENIE DETÍ NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM

Tí, ktorí majú záujem o prípravu svojich detí na 1. sv. prijímanie v našom stredisku, môžu sa hlásiť osobne don Stanovi, alebo sestre Beate najneskôr do 15. septembra 2017. Bližšie informácie o priebehu prípravy včas oznámime.

KŇAZSKÁ VYSVIACKA

Oznamujeme, že sa blíži kňazská vysviacka nášho spolubrata M. Cedza, ktorá bude v sobotu 24. júna 2017 o 11. hodine, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Zároveň vás chceme poprosiť o pomoc pri upratovaní strediska v piatok deň pred tým a tiež potrebujeme koláče. Kto by vedel pomôcť pri pečení nech sa hlási u sestry Beaty a ochotní na upratovanie nech sa hlásia u P. Kalatu. V nedeľu po kňazskej vysviacke bude mať v našom stredisku o 9:30h novokňaz Mišo Cedzo primičnú sv. omšu, na ktorú vás tiež pozývame.

PRIHLASOVANIE TITUS ZEMAN

Všetci mladí, ktorí sa chcú zúčastniť víkendu blahorečenia don Titusa Zemana koncom septembra v Bratislave, sa môžu prihlásiť cez Google formulár na FB stránke 3 hôrky do konca júna. Animátori a prípravakári to budú mať ako ich spoločnú víkendovku.

LETNÉ TÁBORY

Oznamujeme rodičom, že je možné prihlásiť deti ešte na prímestský tábor. Ďakujeme.

 

 

Simple Calendar

25. apríl 2018
28. apríl 2018
2. máj 2018