12. Nedeľa v období cez rok

25.06.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚN: Streda: sv. Irenej, biskup a mučeník. Spomienka.
  2. JÚN: Štvrtok: sv. Peter a Pavol, apoštoli. Slávnosť.
  3. JÚL: 13. Nedeľa v období cez rok

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Máme fotky zo slávnosti 1.sv. prijímania na DVD nosičoch. Rodičia si môžu prísť zobrať tieto fotografie.

 

NAHLÁSENIE DETÍ NA PRÍPRAVU K SVIATOSTIAM

Tí, ktorí majú záujem o prípravu svojich detí na 1. sv. prijímanie v našom stredisku, môžu sa hlásiť osobne don Stanovi, alebo sestre Beate najneskôr do 15. septembra 2017. Bližšie informácie o priebehu prípravy včas oznámime.

PRIHLASOVANIE TITUS ZEMAN

Všetci mladí, ktorí sa chcú zúčastniť víkendu blahorečenia don Titusa Zemana koncom septembra v Bratislave, sa môžu prihlásiť cez Google formulár na FB stránke 3 hôrky do konca júna. Animátori a prípravakári to budú mať ako ich spoločnú víkendovku.

LETNÉ TÁBORY

Oznamujeme rodičom, že je možné prihlásiť deti ešte na prímestský tábor. Ďakujeme.

PÚŤ DO LEVOČE

V tomto týždni odchádzajú mladí na púť do Levoče. V stredu odchádzajú na pešiu púť a v piatok na bicykli. Záujemcovia, ktorí by sa chceli ešte pripojiť sa môžu hlásiť u P. Kalatu, alebo cyklisti don Lacovi.

POĎAKOVANIE ZA POMOC

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o peknú slávnosť kňazskej vysviacky. Chceme vás uistiť o našich modlitbách a sv. omši za všetkých našich dobrodincov. Veľká vďaka.

NOVÝ ASISTENT V STREDISKU

         Chceme tiež privítať medzi nami nového spolubrata – asistenta Mira Podstaveka, ktorý bude v najbližších dvoch rokoch medzi nami na svojej pedagogickej praxi. Je to pre nás veľká pomoc, veríme, že sa tu bude dobre cítiť medzi nami.