13. Nedeľa v období cez rok

02.07.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚL: Pondelok: sv. Tomáš, apoštol. Sviatok.
  2. JÚL: Streda: sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia. Slávnosť.
  3. JÚL: Piatok: bl. Mária Romero Meneses, panna. Spomienka pre saleziánsku rodinu.
  4. JÚL: 14. Nedeľa v období cez rok

Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Začína čas letných prázdnin prosíme o modlitby za bezpečnosť pre letné tábory a akcie nášho strediska. Ďakujeme.

 

BLAHOREČENIE TITUSA ZEMANA

Zverujeme do vašich modlitieb aj dni slávnosti blahorečenia don Titusa Zemana. Z nášho strediska sa prihlásilo 70 mladých, s ktorými odcestujeme do Bratislavy. Prosíme o vaše modlitby za bezpečný priebeh slávnosti. Dospelých a rodiny, ktoré by sa chceli zúčastniť slávnosti majú našu podporu a povzbudenie k zorganizovaniu.

POĎAKOVANIE ZA POMOC

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o peknú slávnosť kňazskej vysviacky a primícií don Michala Cedza. Na poschodí zostali ešte krabice a plechy z koláčov, ktoré ste priniesli. Môžete si ich zobrať v priebehu dnešnej a budúcej nedele. Vďaka.

PERIODIKÁ

V zakladačoch nájdete nové správy z misií, krátky životopis don Titusa Zemana a obrázky s modlitbou. Môžete si ich zobrať do svojich rodín, alebo ponúknuť vašim priateľom.

UPRATOVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

         Prosíme ochotných ľudí, ktorí sa môžu zapojiť do jednorazového upratovania kaplnky počas letných prázdnin, aby sa zahlásili Slávke Fričovej. Ďakujeme.