15. Nedeľa v období cez rok

16.07.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. JÚL: Pondelok: sv. Andrej – Svorad a Benedikt, pustovníci. Spomienka.
  2. JÚL: Sobota: sv. Mária Magdaléna. Sviatok.
  3. JÚL: 16. Nedeľa v období cez rok

         Dnes je zbierka na prestavbu strediska. Pán Boh zaplať za vašu podporu.

 

CHLAPČENSKÝ A DIEVČENSKÝ TÁBOR

         Ďakujeme všetkým, ktorí sa modlili za pobytové tábory. Chlapci a dievčatá odchádzali s peknými zážitkami a nič vážne sa nestalo. Zároveň vám do vašich modlitieb zverujeme v nastávajúcom týždni rodinný tábor. Ďakujeme.

INFORMAČNÝ LIST

         Pri dverách vám budú miništranti odovzdávať informačný list, v ktorom objasňujeme dôvody zámeru rekonštrukcie našich priestorov. List je určený do každej rodiny pre všetkých, ktorí k nám prichádzate. Ďakujeme.