18. Nedeľa – Premenenie Pána

06.08.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. AUGUST: Utorok: sv. Dominik, kňaz. Spomienka.
  2. AUGUST: Streda: sv. Terézia Benedikta z Kríža, panna a mučenica, patrónka

Európy. Sviatok.

  1. AUGUST: Štvrtok: sv. Vavrinec, diakon a mučeník. Sviatok.
  2. AUGUST: Piatok: sv. Klára, panna. Spomienka.
  3. AUGUST: 19. Nedeľa v období cez rok

 

PRIHLASOVANIE NA DC PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Od zajtrajšieho dňa 7.8.2017 sa môžu prihlasovať vysokoškoláci na duchovné cvičenia, ktoré budú v mesiaci september. Prihlasovací formulár nájdete na našej webovej stránke alebo na facebooku. Všetky potrebné informácie nájdete v tomto formulári.

DC SESTIER FMA

Dnes poobede odchádzajú sestra Ľubica a Monika na duchovné cvičenia do Prešova. Prosíme o modlitby, aby bol pre nich tento čas požehnaný. Vďaka.

PÚŤ DO TALIANSKA

V tomto týždni sme sa vrátili s mladými animátormi z púte po stopách dona Bosca v Taliansku. Ďakujeme vám za modlitby a vašu podporu. Prežili sme pekný čas modlitby, rozjímania a poznávania tohto nášho svätca. Mladým sa veľmi páčilo a všetci sme sa šťastlivo vrátili domov. Vďaka.

DON BOSCO DNES

V zakladačoch pri nástenke si môžete vyzdvihnúť prázdninové číslo časopisu Don Bosco dnes.

UPRATOVANIE

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili pri upratovaní kaplnky v mesiaci júl a zároveň prosíme ochotné rodiny, ktoré by mohli pomôcť pri upratovaní v mesiaci august. Vďaka.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019