2. Adventná nedeľa

10.12.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. DECEMBER: Streda: sv. Lucia, panna a mučenica. Spomienka.
  2. DECEMBER: Štvrtok: sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  3. 17.DECEMBER: 3. Adventná nedeľa.

                           Minulú nedeľu sa na charitu vyzbieralo 288 €. Na budúcu nedeľu je zbierka 3×3 pre stredisko. Pán Boh zaplať za vašu pomoc. Pripomíname, že na budúcu nedeľu po rodinnej sv. omši bude aj príprava k sviatostiam. Teraz po sv. omši zavíta do našej kaplnky medzi deti Mikuláš.

 

UPRATOVANIE

         Na budúcu sobotu upratujú rodiny Kacsmáriková a Kakalejčiková. O dva týždne upratujú mladí v piatok po duchovnej obnove. Ďakujeme vopred za pomoc.

VIANOČNÝ VEČER S MAJÁKOM NÁDEJE

Budúcu nedeľu máme v našom stredisku vianočnú večeru s rodinami z Majáku nádeje. Kto by chcel pomôcť s vianočnou večerou nech sa hlási u nášho spolubrata Paľa Kalatu. Ďakujeme za pomoc a zverujeme túto akciu do vašich modlitieb.

PREDVIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN, ASC A MLADÝCH

Oznamujeme rodičom, že duchovná obnova pre rodiny a spolupracovníkov bude v Pondelok 18. 12 2017. Začíname v našej kaplnke o 17.30 h a pozývame všetkých. Duchovná obnova pre mladých bude o dva týždne v piatok 22.12 2017 a začíname o 18. hodine. Z tohto dôvodu bude mládežnícka sv. omša až o 19.30. hodine. Po sv. omši budeme s mladými upratovať priestory kaplnky a strediska.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

V týždni pred Vianocami budú počas sv. omší pre verejnosť spovedať dvaja kňazi. V sobotu 23. 12 budeme spovedať v kostoloch na Kalvárii a sv. Gorazda a spol. Spovedať budeme štvrtú adventnú nedeľu počas dopoludňajších sv. omší. Vo vianočných sviatkoch počas sv. omší nebudeme spovedať.

NÁKUP KNÍH V PREDAJNI

V našej predajni si môžete počas týchto nedieľ zakúpiť nové tituly kníh, hoci aj pod vianočný stromček. Knihy máme z Vydavateľstva don Bosco ale aj od Františka. Prišlo nové číslo z edície Viera do vrecka, kde sa pozrieme teraz na vzťah viera a veda. Nájdete aj tituly pre detských čitateľov.

RODIČOVSKÉ VEČERY

Informujeme, že sa úspešne ukončil už druhý turnus „ rodičovských večerov“, ktorý bol zameraný na výchovu mládeže. Chceme poďakovať rodine Štefana Demetera, Jana  Marcina, Beate Micheľovej a stretku Michala Smoleňa za prípravu, animáciu a sprevádzanie počas kurzov. Nech Pán štedro odmení vašu námahu.

INFORMÁCIE O PRESTAVBE STREDISKA

Posledné obdobie sa komunita a zástupcovia laikov z nášho strediska stretávala a konfrontovala s provinciálnou radou ohľadom možnej prestavby nášho strediska. Chceme informovať všetkých o oficiálnych výsledkoch z týchto rokovaní.

  • Provinciálna rada súhlasí s pomenovaním miestnej komunity potreby väčšieho liturgického priestoru v stredisku.
  • Provincia ale nemá na tento zámer prostriedky a ani ho nepovažuje aktuálne za najväčšiu investičnú prioritu na úrovni provincie.
  • Miestna komunita môže rozvíjať hľadanie realizovateľného riešenia, na ktoré jej budú ekonomické a personálne sily postačovať v priebežnej komunikácii s provinciálnym ekonómom.

 

Pre nás z toho vyplýva nasledovné odporúčanie z provincie:

  • Keďže provincia vníma tento náš projekt ako nákladný a v danej situácii kvôli svedectvu a nedostatočnému krytiu projektu nerealizovateľný, odporúča hľadať lacnejšiu alternatívu riešenia väčšieho liturgického priestoru. Z tohto dôvodu rušíme aj zbierku na tento náš projekt, ktorá začala v júni tohto roku v rámci zbierky 3×3 a vraciame jej prvotný úmysel na energie strediska. Prosíme dobrodincov, ktorí vyslovene prispeli na prestavbu strediska a nesúhlasia s ponechaním finančného príspevku na potreby strediska, nech sa ohlásia direktorovi komunity. Na prestavbu sa k dnešnému dňu zatiaľ vyzbieralo od dobrodincov na účet a v zbierkach v kaplnke 3 302 €. Ako komunita sme otvorení na akúkoľvek spätnú väzbu z vašej strany na rozhodnutie provincie, či riešenie zväčšenia liturgického priestoru do budúcna.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019