2. pôstna nedeľa A

12.03.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MAREC: Tretia pôstna nedeľa.

                  Na budúcu nedeľu bude príprava na 1. sv. prijímanie.

 

 SPEVÁCKY ZBOR MINIMO

Oznamujeme rodičom, že dnes po sv. omši nácvik speváckeho zboru MINIMO nebude.

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE MANŽELOV

Otvárame prihlasovanie sa na duchovné cvičenia pre manželov. Bližšie informácie ohľadom prihlasovania a zodpovednej osoby nájdete na plagátoch v stredisku.

PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI

Ponúkame ďalšie pôstne zamyslenie pre rodičov, ktoré bude dnes od 11:00h v našej čajovni. Naše pozvanie dnes prijala zo spoločnosti sociálnych sestier sr. Martina Ľudmila Magulová. Ste všetci pozvaní. Jedno usmernenie pre rodičov – prosíme, aby sa malé deti počas katechézy hrali vo vedľajšej klubovni. Za pochopenie ďakujeme.

NOVÉNA A ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť sv. Jozefa v kláštornej kaplnke v Lorinčíku od 11. – 19. marca 2017 vždy o 18:00 hodine. Odpustovú sv. omšu 20. marca bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácii na plagáte.

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH

Dnes pozývame všetkých na krížovú cestu na Kalváriu, ktorú budú animovať naši mladí zo strediska. Krížová cesta začína o 14:30h a po nej bude nasledovať pôstna kázeň s krátkou adoráciou.

INFORMAČNÝ BULETÍN PRE RODINY

Vzadu vo vestibule si môžete zobrať informačný bulletin pre rodiny o otázkach rodinného života a iniciatívach v prospech rodiny na Slovensku dnes.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň 18.3 2017 upratuje rodina Marcinová a rodina Balunová. Vopred ďakujeme.

NOVÉ PERIODIKÁ

V zakladačoch nájdete nové číslo Katolíckych novín, v ktorom sa dočítate o tom, ako dobre prežiť pôst. Nájdete v nich aj duchovnú obnovu a informácie o Svätej zemi, či o oceňovaní umelcov. Nové číslo Don Bosco dnes prináša správy zo Slovenska a zo zahraničia a podrobné informácie zo života don Titusa Zemana. Je aj nové číslo časopisu Don Bosco expres.

MISIJNÉ DOBROVOĽNÍCTVO VIDES

Nákupom v OD Tesco môžete podporiť do 4. apríla saleziánske misijné dobrovoľníctvo VIDES, kde sa pripravujú mladí aj z nášho strediska. S projektom „Líder skrytý v tebe!“ sa uchádzajú o finančný grant. Stačí ak si pri nákupe v Tescu vypýtate za nákup žetón. Nie je dôležitá veľkosť nákupu, ale počet nákupov. Žetóny za nákup môžete odovzdať do konca mesiaca našej sr. Monike. V mene dobrovoľníkov Vám ďakujeme!

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019