22. Nedeľa v období cez rok

03.09.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. SEPTEMBER: Streda: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety. Sviatok.
  2. SEPTEMBER: Štvrtok: sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz, mučeníci. Spomienka.
  3. SEPTEMBER: Piatok: Narodenie Panny Márie
  4. SEPTEMBER: 23. Nedeľa v období cez rok

                       

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE VYSOKOŠKOLÁKOV

Dnes odchádzame na duchovné cvičenia pre vysokoškolákov, ktoré sú v Bijacovciach. Prosíme vás o modlitby.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Dávame do pozornosti ponuky stretiek a krúžkov na nový školský rok. Ponukový list a prihlášku si môžete zobrať vzadu zo zakladača alebo ju nájdete v nasledujúcich dňoch na našej webovej alebo facebookovej stránke. V prípade záujmu sa prihláste do 15.9.

ZAČIATOK ČINNOSTI ORATÓRIA

V Utorok bude otvorenie oratória a tým začíname našu pravidelnú činnosť v stredisku. Vo štvrtok stretká pre stredoškolákov, v piatok stretká pre ZŠ a večer mládežnícka sv. omša. Stretká pre VŠ sa začnú po duchovných cvičeniach.

ROZLÚČKA S DANOM HOLÚBEKOM

         V tomto týždni sa tiež rozlúčime s našim asistentom Danom Holúbekom na mládežníckej sv. omši a tiež v nedeľu, ktorý odchádza na teologické štúdia do Talianska. Sprevádzajme ho modlitbami.

KONKURZ PRE DETI

Pozývame všetkých malých záujemcov na konkurz do krúžku ľudového tanca KALVARČEK, ktorý sa uskutoční 12.9. 2017 v utorok od 15:30 do 17:00 v hudobnej miestnosti. Čakáme deti od 4. rokov. Tešíme sa na Vás všetkých.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019