3. Adventná nedeľa B

17.12.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. DECEMBER: Štvrtok: sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  2. DECEMBER: Sobota: sv. Ján Kentský, kňaz. Spomienka.
  3. DECEMBER: 4. Adventná nedeľa.

                           Dnes je aj zbierka 3×3 na energie strediska. Pán Boh zaplať za vašu pomoc. Dnes máme aj adventné predpoludnie, kde si budeme môcť v priestoroch herne vyrábať vianočné ozdoby, oblátky alebo v čajovni tiež dať si vianočný punč. Prosíme preto chlapov pomôcť pripraviť priestor herne. Po sv. omši máme prípravu k sviatostiam, prosíme o uzatvorenie dverí v kaplnke. Na budúcu adventnú nedeľu je zároveň aj štedrý deň. Preto po sv. omši nebude čajovňa, aby sme mali viac času na prípravu sviatkov. Vďaka za pochopenie. Dnes sv. otec František slávi narodeniny 81. rokov. Môžeme naňho myslieť vo svojich modlitbách.

 

UPRATOVANIE

         Budúci týždeň v piatok budú upratovať priestory strediska mladí po duchovnej obnove. Ďakujeme vopred za pomoc.

PREDVIANOČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN, ASC A MLADÝCH

Oznamujeme rodičom, že duchovná obnova pre rodiny a spolupracovníkov bude v Pondelok 18. 12 2017. Začíname v našej kaplnke o 17.30 h a pozývame všetkých. Duchovná obnova pre mladých bude budúci piatok 22.12 2017 a začíname o 18. hodine. Z tohto dôvodu bude mládežnícka sv. omša až o 19.30. hodine.

PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE

V týždni pred Vianocami budú počas sv. omší pre verejnosť spovedať dvaja kňazi. V sobotu 23. 12 budeme spovedať v kostoloch na Kalvárii a sv. Gorazda a spol. Na štvrtú adventnú nedeľu budeme spovedať počas dopoludňajších sv. omší. Počas vianočných sviatkov sa pri sv. omšiach spovedať nebude.

NÁKUP KNÍH V PREDAJNI

V našej predajni si môžete ešte zakúpiť knihy dnešnú nedeľu po sv. omšiach, alebo po dohode s p. Kozákovou počas nasledujúceho týždňa. Najbližší predaj kníh v novom roku bude až 7. januára.

PODPORA MÉDIÍ

Z redakcie Denníka POSTOJ nám prišiel list od šéfredaktora  s prosbou o podporu kresťanských médií na Slovensku. Kto má záujem si ho prečítať nájde ho na nástenke vo vestibule.

PETÍCIA NA ZÁCHRANU KARMELITÁNOK V KOŠICIACH

         Do pozornosti dávame petíciu za záchranu kláštora bosých karmelitánok v Košiciach II. Tak ako sme v roku 2015 pomáhali zachovať prítomnosť karmelitánok v Košiciach, aj dnes chce investor jazdeckého klubu EMCAR namiesto výstavby tohto klubu investovať do výstavby viacpodlažných obytných domov v tesnej blízkosti kláštora. Svojim podpisom pomôžme zachrániť pre mesto Košice tento vzácny zdroj milosti. Všetky informácie k petícii si môžete prečítať na nástenke vo vestibule. Prosíme v petičných hárkoch neškrtať, nepoužívať skratky pre názvy miest a písať čitateľne.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019