3. pôstna nedeľa A

19.03.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MAREC: Pondelok: sv. Jozef, ženích Panny Márie. Slávnosť.
  2. MAREC: Sobota: Zvestovanie Pána. Slávnosť.
  3. MAREC: Štvrtá pôstna nedeľa

                     Dnes je zbierka na energie strediska. Na budúcu nedeľu bude príprava na 1. sv. prijímanie. Tento týždeň prosíme o modlitby za spolubrata Laca Mika, ktorý odchádza na duchovné cvičenia.

 

PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI

Ako môžem počuť Boha v mojom živote? Ako ho môžem vidieť v prežitých udalostiach, vzťahoch? Nechávam sa viesť Božím Duchom alebo Duchom Nepriateľa? Na tieto ale aj vaše otázky bude dnes odpovedať cez Pôstny príhovor v čajovni vzácny hosť páter Juraj Dufka SJ. Témou je: spytovanie svedomia a duchovné rozlišovanie.

NOVÉNA A ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Bratia bosí karmelitáni pozývajú na odpustovú sv. omšu 20. marca, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Viac informácii na plagáte.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň 25.3 2017 upratuje rodina Martina Friča a rodina Dušana Friča. O dva týždne 1.4 2017 to budú rodiny Micheľová a Dečová. Vopred ďakujeme.

MISIJNÉ DOBROVOĽNÍCTVO VIDES

Nákupom v OD Tesco môžete podporiť do 4. apríla saleziánske misijné dobrovoľníctvo VIDES, kde sa pripravujú mladí aj z nášho strediska. S projektom „Líder skrytý v tebe!“ sa uchádzajú o finančný grant. Stačí ak si pri nákupe v Tescu vypýtate za nákup žetón. Nie je dôležitá veľkosť nákupu, ale počet nákupov. Žetóny za nákup môžete odovzdať do konca mesiaca našej sr. Monike. V mene dobrovoľníkov Vám ďakujeme!

KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII

Pozývame všetky rodiny spoločne sa pomodliť krížovú cestu na Kalvárii, ktorá bude v nedeľu 2. apríla 2017 o 14:30h. Animácia krížovej cesty bola zverená našim rodinám zo strediska. Je to pre nás príležitosť aj takto vydať svedectvo o tom, čo nás spája. Pozvite aj vašich priateľov.

„UČÍME SA V ČAJOVNI“

Oznamujeme rodičom, že okrem voľnočasových aktivít v oratóriu začíname aj projekt s názvom „učíme sa v čajovni“. Deti budú mať možnosť od Utorka do Štvrtku využiť čas na štúdium a písať si domáce úlohy v čajovni. Touto ponukou v čase od 14:00 do 15:00h chceme pomôcť rodičom pri výchove detí k zodpovednosti.

STRETNUTIE PRÍPRAVKÁROV

V stredu majú stretnutie prípravkári a začíname sv. omšou o 17:15h.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE DOMKY

V piatok odchádza don Bohuš na valné zhromaždenie Domky spolu s niektorými mladými zo strediska.

NÁCVIK SPEVU NA VEĽKÚ NOC

Dnes a počas ďalších nedieľ bude po sv. omši nácvik spevu na Veľkú Noc. Tešíme sa na vašu hojnú účasť, ktorou budeme môcť vyjadriť radosť zo vzkrieseného Pána. Dnes sa stretneme hneď po sv. omši na pol hodinu.