31. Nedeľa v období cez rok

05.11.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. NOVEMBER: Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky. Sviatok.
  2. NOVEMBER: Piatok: sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi. Spomienka.
  3. NOVEMBER: Sobota: sv. Martin z Tours, biskup. Spomienka.
  4. NOVEMBER: 32. Nedeľa v období cez rok

                           Oznamujeme rodičom, že po sv. omši bude nácvik detského speváckeho zboru MINIMO v hudobnej miestnosti.

 

FUTBALOVÝ TURNAJ

Chceme informovať rodičov o úspechu našich chlapcov na futbalovom turnaji, ktorý sa konal minulý víkend v Bardejove. Starší chlapci skončili na peknom piatom mieste a mladší chlapci v silnej konkurencii obsadili krásne druhé miesto. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu nášho strediska.

DAR SRDCA

Dnes bude v našom stredisku po svätých omšiach charitatívny predaj výrobkov, ktoré vyrobili rodiny v núdzi z občianskeho združenia Maják nádeje.

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

Najbližšiu stredu bude v našom stredisku stretnutie animátorov. Začíname sv. omšou o 17:15h v našej kaplnke. Pozývame všetkých animátorov.

UPRATOVANIE

         Na budúcu sobotu upratujú rodiny Szaniszlóová a Kozáková. O dva týždne to budú rodiny Ihnátová a Dvorčáková. Ďakujeme vopred za pomoc.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ VHT

Oznamujeme, že na budúci týždeň 10. – 12. 11 2017 bude v našom stredisku prebiehať tradičný hokejbalový turnaj. Prosíme rodičov o pomoc pri organizovaní tohto turnaja napečením koláčov na sobotu, upratovaním ubytovacích priestorov školy po turnaji alebo asistenciou počas turnaja v našom stredisku. Hlásiť sa môžete don Stanovi alebo sestre Beate. Zároveň prosíme o trpezlivosť s hlučnosťou chlapcov a pochopenie aj pre isté vyrušovanie počas slávenia nedeľných svätých omší. Taktiež pozývame povzbudzovať našich chlapcov a tešiť sa z atmosféry turnaja. Zverujeme vám túto akciu do vašich modlitieb.

MULTIŽÁNROVÝ VEĆER

Pozývame vás na multižánrový večer „Mucha na scéne“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 19. 11 2017 o 19:00h v čajovni. Hosťami budú dlhoročný herec z košického Štátneho divadla Jozef Úradník a víťazka gospel talentu Slávka Tkáčová.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019