4. pôstna nedeľa A

26.03.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. APRÍL: Piata pôstna nedeľa

                     Na budúcu nedeľu bude zbierka na Tehličku pre Južný Sudán. Dnes po sv. omši bude aj príprava na 1. sv. prijímanie a speváci nacvičujú v hudobnej miestnosti spevy na Veľkú noc.

 

SVEDECTVO SALEZIÁNA ZO SUDÁNU

Don Dávid Tulimelli pôsobiaci v Južnom Sudáne, ktorý zažil nepokoje v roku 2013 a stále trvajú prichádza na Slovensko porozprávať o skúsenostiach zo života ľudí žijúcich v utečeneckom tábore pri saleziánskom centre Gumbo. Toto svedectvo bude v kostole na Kalvárii túto nedeľu 26. 3 2017 po krížovej ceste. Ste všetci pozvaní.

PÔSTNE ZAMYSLENIE V ČAJOVNI

Prečo sa postiť? Má význam zriekať sa niečoho? Ako ma môže priblížiť k Bohu askéza? Na tieto ale aj vaše otázky bude dnes odpovedať cez pôstny príhovor v čajovni vzácny hosť  Andrej Valent, predstavený bosých karmelitánov v Košiciach. Témou je pôst a zriekanie sa v duchovnom živote.

UPRATOVANIE

Na budúci týždeň 1.4 2017 pomáhajú upratovať rodiny Micheľová a Dečová. O dva týždne 8.4 2017 to budú rodiny Kaňuchová a Smoleňová. Vopred ďakujeme.

MISIJNÉ DOBROVOĽNÍCTVO VIDES

Ešte stále môžete podporiť saleziánske misijné dobrovoľníctvo VIDES nákupom v OD Tesco a zbieraním žetónov za nákupy. Táto aktivity platí do 4. apríla a žetóny môžete odovzdať našej sr. Monike do konca mesiaca. V mene dobrovoľníkov Vám ďakujeme!

KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII

Pozývame všetky rodiny spoločne sa pomodliť krížovú cestu na Kalvárii, ktorá bude v nedeľu 2. apríla 2017 o 14:30h. Animácia krížovej cesty bola zverená našim rodinám zo strediska. Je to pre nás príležitosť aj takto vydať svedectvo o tom, čo nás spája. Pozvite aj vašich priateľov.

„UČÍME SA V ČAJOVNI“

Oznamujeme rodičom, že okrem voľnočasových aktivít v oratóriu sme začali aj ponuku s názvom „učíme sa v čajovni“. Deti budú mať možnosť od Utorka do Štvrtku využiť čas na štúdium a písať si domáce úlohy v čajovni. Touto ponukou v čase od 14:00 do 15:00h chceme pomôcť rodičom pri výchove detí k zodpovednosti.

STOLIČKY V KAPLNKE

Oznamujeme, že vzhľadom na zlý stav súčasných stoličiek v kaplnke sme sa rozhodli o kúpe nových stoličiek, aby sme skrášlili naše priestory. Nové stoličky by mali prísť ešte pred Veľkou nocou.

WEBOVÁ STRÁNKA

Odporúčame do pozornosti novú webovú stránku tituszeman.sk. Nájdete tam nové zaujímavé materiály o don Titusovi. Taktiež za dobrovoľný príspevok 2€ si môžete zobrať brožúrku o don Titusovi. Našim cieľom je dostať do povedomia myšlienku úcty k novému svätcovi a vďačnosti za blahorečenie.