Zodpovedná príprava animátorov na nový školský rok

V prvý deň animátorského sústredenia sa spoločne stretli starší animátori, ktorí vedú stretká a niektorí mladší animátori, ktorí majú na starosti krúžky, aby si pripravili svoje itineráre na školský rok 2017/2018. Prostredníctvom mentoringu zo strany vedúceho tímu strediska sa otvorili nové horizonty pre kvalitnejšiu prácu s deťmi a mládežou. Tvorivá atmosféra sa niesla celým dňom a animátorom sa podaril naplánovať celoročný program stretnutí, ktorý sa vyznačoval predovšetkým kreativitou. Deti a mladí, ktorí sú členmi stretiek a krúžkov, sa tak môžu tešiť na nový rok plný hier, zábavy a dobrodružstva. Cieľom týchto aktivít nie je len dobre prežiť voľný čas, ale aj pomôcť pri výchove a osobnostnom raste.

Doobedie druhého dňa sa nieslo v podobnom duchu ako predošlý deň. Okolo obeda sa pripojili k skupine intenzívne premýšľajúcich animátorov dobrovoľníci a mladí, ktorí sa pripravujú na úlohu animátorov. Vedúci strediska Bohuš predstavil nasledujúci rok, hlavné ideové línie, aktivity a činnosti, na ktoré chce dať CVČ Valdocco dôraz. „Povzbudzujem Vás predovšetkým k otvorenosti k chudobným, mladým a novým návštevníkom strediska. Snažte sa, aby sa tu každý cítil ako doma – ak nie ešte lepšie. Vytvorme rodinné prostredie, a to najmä pre tých, ktorí zažívajú opustenosť alebo to majú v rodine ťažké,“ zaznelo počas príhovoru vedúceho strediska.

Animátorské sústredenie okrem plánovania obsahovalo ešte jeden dôležitý rozmer – tímbilding medzi animátormi samými. Prostredníctvom rekreácie, spoločného stolovania a neformálnych rozhovorov sa budovala priateľská atmosféra a vytvárali nové vzťahy. Dôležitá je totiž nie len práca s deťmi a mládežou na stretkách a krúžkoch, ale aj vzdelávanie animátorov a dobrovoľníkov, aby sa z nich stávali tiež dobrí a zodpovední občania.

Aktivita sa uskutočnila aj vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019