6. nedeľa v období cez rok A

12.02.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. FEBRUÁR: Utorok: sv. Cyril a Metod, patróni Európy. V Európe sviatok.
  2. FEBRUÁR: Siedma nedeľa v období cez rok.

                     Na budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska.

 

 NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU MINIMO

         Oznamujeme rodičom, že po svätej omši je nácvik detského speváckeho zboru Minimo v hudobnej miestnosti.

UPRATOVANIE

Dnes po svätej omši je možné zapísať sa do zoznamu upratovania. Touto vzájomnou pomocou si pomáhame prežiť liturgiu v peknom a čistom prostredí. Preto povzbudzujeme všetkých k spoluúčasti. Ďakujeme.

2%

         Na nástenke vo vestibule si môžete pozrieť využitie 2% za rok 2016 v našom mládežníckom stredisku. Taktiež všetkým, ktorí nás chcete podporiť aj v tomto roku vopred ďakujeme. Zároveň prosíme aj o rozšírenie tejto myšlienky medzi vašimi kolegami v práci a priateľmi.

VÝZVA NA MODLITBU

Náš asistent Dano odchádza dnes na DC, aby tento čas pre neho bol časom milosti a stretnutia sa s Bohom. V stredisku máme ľudí, ktorí potrebujú podporu našej modlitby v ich zdravotných ťažkostiach, tiež aj mamičky pred pôrodom. O dary DS pre komunitu bratov a sestier, ktorá tento týždeň v piatok odchádza na polročné hodnotenie. Zároveň prosíme, kto by mal niečo k chodu strediska, alebo na komunity môže osobne povedať direktorovi, alebo napísať email. Ďakujeme.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

Od 13. do 19. februára máme národný týždeň manželstva. Je to vynikajúca príležitosť modlitby a obnovy v poslaní, ktoré dáva Boh mužovi a žene v Cirkvi. Modlime sa jeden za druhého a využime aj možnosť obnoviť si svoje manželské sľuby vo farnostiach a spoločenstvách.

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM

Stretnutie rodičov s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude 26. februára 2017 po svätej omši pre rodiny.

Simple Calendar

21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019
26. februára 2019
27. februára 2019