6. nedeľa v období cez rok A

12.02.2017 

 LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. FEBRUÁR: Utorok: sv. Cyril a Metod, patróni Európy. V Európe sviatok.
  2. FEBRUÁR: Siedma nedeľa v období cez rok.

                     Na budúcu nedeľu je zbierka na energie strediska.

 

 NÁCVIK DETSKÉHO ZBORU MINIMO

         Oznamujeme rodičom, že po svätej omši je nácvik detského speváckeho zboru Minimo v hudobnej miestnosti.

UPRATOVANIE

Dnes po svätej omši je možné zapísať sa do zoznamu upratovania. Touto vzájomnou pomocou si pomáhame prežiť liturgiu v peknom a čistom prostredí. Preto povzbudzujeme všetkých k spoluúčasti. Ďakujeme.

2%

         Na nástenke vo vestibule si môžete pozrieť využitie 2% za rok 2016 v našom mládežníckom stredisku. Taktiež všetkým, ktorí nás chcete podporiť aj v tomto roku vopred ďakujeme. Zároveň prosíme aj o rozšírenie tejto myšlienky medzi vašimi kolegami v práci a priateľmi.

VÝZVA NA MODLITBU

Náš asistent Dano odchádza dnes na DC, aby tento čas pre neho bol časom milosti a stretnutia sa s Bohom. V stredisku máme ľudí, ktorí potrebujú podporu našej modlitby v ich zdravotných ťažkostiach, tiež aj mamičky pred pôrodom. O dary DS pre komunitu bratov a sestier, ktorá tento týždeň v piatok odchádza na polročné hodnotenie. Zároveň prosíme, kto by mal niečo k chodu strediska, alebo na komunity môže osobne povedať direktorovi, alebo napísať email. Ďakujeme.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

Od 13. do 19. februára máme národný týždeň manželstva. Je to vynikajúca príležitosť modlitby a obnovy v poslaní, ktoré dáva Boh mužovi a žene v Cirkvi. Modlime sa jeden za druhého a využime aj možnosť obnoviť si svoje manželské sľuby vo farnostiach a spoločenstvách.

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAM

Stretnutie rodičov s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie bude 26. februára 2017 po svätej omši pre rodiny.