6. Veľkonočná nedeľa

21.05.2017 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 

  1. MÁJ: Streda: Panna Mária Pomocnica kresťanov, patrónka Inštitútu dcér Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodiny. Slávnosť.
  2. MÁJ: Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
  3. MÁJ: Piatok: sv. Filip Neri, kňaz. Spomienka.
  4. MÁJ: Siedma Veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na energie strediska a na budúcu nedeľu na katolícke masmédiá. Oznamujeme rodičom detského speváckeho zboru MINIMO, že dnes po svätej omši nácvik zboru nebude. Vo štvrtok pozývame o 20. hodine do našej kaplnky na modlitby otcov.

 

BRIGÁDA V STREDISKU

Pozývame mladých aj starších na brigádu v stredisku, ktorá sa uskutoční v sobotu 27. 5 2017 so začiatkom o 8:30h. Budeme upravovať odtok za telocvičňou, maľovať ihriská, upratovať dom a iné. Vopred ďakujeme za vašu pomoc.

SUMMER DAY

Oznamujeme, že sa blíži sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý chceme osláviť už tradičnou akciou s názvom „Summer day“. Začíname v piatok 26. 5 2017 spoločným večerom s mladými v čajovni. V sobotu o 20:30h večernou vigíliou a modlitbou v našej kaplnke. V nedeľu 28. 5 2017 bude mať slávnostnú sv. omšu salezián Anton Červeň o 9:30h a popoludňajším programom o 15:00h odštartujeme program pre rodiny s deťmi. Srdečne pozývame všetkých.

FESTIVAL LUMEN

Oznamujeme rodičom, že s mladými odchádzame o dva týždne v piatok 2. 6 2017 na festival Lumen do Trnavy. Vrátime sa v nedeľu 4. 6 2017 a prosíme o modlitbu za šťastný návrat a bezpečnosť pre účastníkov festivalu.

PREDNÁŠKA O TITUSOVI ZEMANOVI

Dávame do pozornosti prednášku o don Titusovi Zemanovi, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. 6 2017 v Košiciach v aule Teologickej fakulty (Hlavná 89). Prednášať budú hostia z Talianska Lodovica M. Zanet, autorka oficiálneho životopisu a don Pierluigi Cameroni, postulátor pre kauzy svätých saleziánskej rodiny. Na podujatie je potrebné zaregistrovať sa na webovej stránke www.tituszeman.sk.

PRIHLASOVANIE NA TÁBORY

Prihlasovanie na letné tábory sa v našom stredisku úspešne rozbehlo. Pre veľký záujem povzbudzujeme tých, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, aby tak urobili čo najskôr. Na rodinný tábor už len sestre Beate.

Simple Calendar

25. apríl 2018
28. apríl 2018
2. máj 2018